"stud" translation into Polish

EN

"stud" in Polish

EN stud
volume_up
{noun}

1. general

stud (also: stud farm)
Of course, the Queen goes to her stud often to watch her horses ... watch her horses.
Oczywiście Królowa chodzi do swojej stadniny, aby popatrzeć na swoje konie... popatrzeć na swoje konie.(Śmiech).
The new recipients of agricultural subsidies include railway companies, riding stables, stud farms, golf and leisure clubs and local authorities.
Nowymi odbiorcami dopłat rolnych są przedsiębiorstwa kolejowe, stadniny jeździeckie, hodowle koni, kluby golfowe i centra rekreacji oraz władze lokalne.

2. "on football boot"

stud (also: bung, cap, cork, corkboard)
stud (also: peg, dowel, tee, cleat)

3. zoology

stud

4. construction: "for wall"

stud (also: stanchion, stile)
stud

5. automotive: "in tyre"

stud
volume_up
kolec {m} (przeciwślizgowy)

6. automotive: "wheel bolt"

7. fashion & clothing

stud

8. transportation

9. technology: "bolt"

10. colloquial

stud
volume_up
ogier {m} [fig.] (o mężczyźnie)
stud (also: chaser)
volume_up
kobieciarz {m} [coll.]

Synonyms (English) for "stud":

stud

Context sentences for "stud" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe remember the stud farm associations and the golf clubs, and all that goes with them.
Pamiętamy stowarzyszenia ze stadnin koni i kluby golfowe - wszystko opiera się na nich.
EnglishBased on cross-stud y comparison to 600 mg saquinavir three times daily alone.
Na podstawie porównania krzyżowego z sakwinawirem w dawce 600 mg trzy razy na dobę w monoterapii.
EnglishIn other words, the equipment to put them out to stud has been removed.
Innymi słowy, ich ekwipunek służący do rozrodu został usunięty.
English49/ 64 The use of difloxacin in pregnant or lactating bitches or male stud dogs is not recommended.
Nie zaleca się stosowania difloksacyny u suk ciężarnych lub w okresie laktacji oraz samców reproduktorów.
EnglishLook at the size of the stud.
EnglishBut if you can clone that horse, you can have both the advantage of having a gelding run in the race and his identical genetic duplicate can then be put out to stud.
Klonowanie tego konia, pozwala na posiadanie wałacha biegającego w wyścigach oraz jego genetycznego duplikatu przeznaczonego do rozpłodu.
EnglishAnd he wrote the name of king Ahasuerus, and sealed it with the king's ring, and sent letters by post on horseback, riding on swift steeds that were used in the king's service, bred of the stud:
A gdy napisał imieniem króla Aswerusa, i zapieczętował pierścieniem królewskim, rozesłał listy przez posłów, którzy jeżdżali na koniach prędkich, i na mułach młodych: