"substance" translation into Polish

EN

"substance" in Polish

EN substance
volume_up
{noun}

substance (also: matter)
The active substance in Renagel, sevelamer, is a phosphate binder.
Substancja czynna preparatu Renagel, sewelamer, jest substancją wiążącą fosforany.
The active substance in IVEMEND, fosaprepitant, is a ‘ prodrug ’ of aprepitant.
Substancja czynna preparatu IVEMEND, fosaprepitant, jest prolekiem aprepitantu.
Tacrolimus, the active substance in Advagraf, is an immunosuppressive agent.
Substancja czynna preparatu Advagraf, takrolimus, jest lekiem immunosupresyjnym.
substance (also: essence, gist, kernel, nitty-gritty)
It is about time that we cut the rhetoric and get down to the substance.
Pora, abyśmy porzucili retoryczne rozważania i przeszli do sedna sprawy.
Wrócę teraz do sedna sprawy.
Mr President, before coming to the substance, I would like to say a word, if you would allow me, on the form.
Panie przewodniczący! Zanim przejdę do sedna sprawy, chciałabym, za pozwoleniem pana przewodniczącego, powiedzieć dwa słowa na temat formy.
substance (also: stimulant)

Context sentences for "substance" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHypersensitivity to the active substance or to any of the excipients Lactation.
do Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishAloxi is a solution for injection that contains the active substance palonosetron.
Aloxi jest roztworem do wstrzykiwań zawierającym substancję czynną palonosetron.
EnglishErlotinib is a substrate for the P-glycoprotein active substance transporter.
Erlotynib jest substratem dla glikoproteiny- P transportującej substancję czynną.
EnglishThalidomide Celgene is a medicine containing the active substance thalidomide.
Preparat Thalidomide Celgene jest lekiem zawierającym substancję czynną talidomid.
EnglishNot one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.
Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.
EnglishZYPREXA VELOTAB is a medicine that contains the active substance olanzapine.
Preparat ZYPREXA VELOTAB jest lekiem, który zawiera substancję czynną olanzapinę.
EnglishHypersensitivity to the active substance tenecteplase and to any of the excipients
nadwrażliwość na substancję czynną (tenekteplaza) lub dowolną substancję pomocniczą
EnglishEach Olanzapine Teva 5 mg film-coated tablet contains 5 mg of the active substance.
Każda tabletka powlekana Olanzapine Teva 5 mg zawiera 5 mg substancji czynnej.
EnglishEach Olanzapine Teva 10 mg film-coated tablet contains 10 mg of the active substance.
Każda tabletka powlekana Olanzapine Teva 10 mg zawiera 10 mg substancji czynnej.
EnglishEach Olanzapine Teva 15 mg film-coated tablet contains 15 mg of the active substance.
Każda tabletka powlekana Olanzapine Teva 15 mg zawiera 15 mg substancji czynnej.
Englishr ge Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. go
EnglishEach vial contains 375 mg/ 5ml cidofovir anhydrous as the active substance.
Każda fiolka zawiera 375 mg/ 5 ml bezwodnego cydofowiru jako substancję czynną.
EnglishEvista is a medicine containing the active substance raloxifene hydrochloride.
Evista jest lekiem zawierającym substancję czynną chlorowodorek raloksyfenu.
EnglishIrbesartan Winthrop is a medicine that contains the active substance irbesartan.
Irbesartan Winthrop jest lekiem zawierającym substancję czynną irbesartan.
EnglishEach Olanzapine Teva 20 mg film -coated tablet contains 20 mg of the active substance.
Każda tabletka powlekana Olanzapine Teva 20 mg zawiera 20 mg substancji czynnej.
EnglishClopidogrel Winthrop is a medicine that contains the active substance clopidogrel.
Clopidogrel Winthrop jest lekiem zawierającym substancję czynną klopidogrel.
EnglishThis is a debate in which problems of both procedure and substance have arisen.
Jest to debata, w której podniesiono problemy zarówno proceduralne, jak i materialne.
EnglishEach Targretin capsule contains 75 mg of the active substance bexarotene.
Każda kapsułka leku Targretin zawiera 75 mg beksarotenu jako substancji czynnej.
EnglishThis impurity should be considered a substance with carcinogenic potential in humans.
Zanieczyszczenie to należy uznać za substancję potencjalnie rakotwórczą dla ludzi.
EnglishHypersensitivity to the active substance or to any of the excipients (see section 6.1).
ze Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.