"substandard" translation into Polish

EN

"substandard" in Polish

EN substandard
volume_up
{adjective}

1. general

substandard (also: subnormal, subpar)
These are the people who spent 40,000 dollars on flat screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard.
To są ci, którzy wydali 40.000 dolarów na telewizory z płaskim ekranem, gdy tylko się pojwaiły mimo że technologia była poniżej normy.
substandard
Constructive cooperation with China has already produced results - withdrawn export licences of certain substandard products.
Konstruktywna współpraca z Chinami przyniosła już efekty - cofnięte pozwolenia na wywóz niektórych niskiej jakości produktów.
substandard
For me, that is a misnomer and I would have preferred something like 'substandard' ships.
Dla mnie jest to określenie mylące i wolałbym inne, na przykład "statki o niskim standardzie”.
substandard (also: poxy)
volume_up
lichy {adj. m} [coll.]

2. linguistics

Synonyms (English) for "substandard":

substandard

Context sentences for "substandard" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are thousands of orphaned or abandoned children who live in substandard conditions.
Są tysiące osieroconych lub porzuconych dzieci, które żyją w niegodnych warunkach.
EnglishSuch discrimination might then lead to sub-standard services for consumers and alternative providers.
Taka dyskryminacja może zatem prowadzić do usług poniżej standardu dla użytkowników i innych dostawców.
EnglishIn particular, we highlight the fight against abuses of flags of convenience or substandard vessels.
Przyjmujemy działania przeciwko nadużyciom związanym z wykorzystywaniem tanich bander lub statków niespełniających norm.
EnglishWe are faced with threats like protectionism, unfair competition, substandard shipping or piracy.
Mamy do czynienia z takimi zagrożeniami jak protekcjonizm, nieuczciwa konkurencja, żegluga niespełniająca norm czy piractwo.
EnglishEvery time we discharge substandard accounts, we encourage more waste and more fraud.
Zawsze, gdy udzielamy absolutorium w odniesieniu do budzących wątpliwości sprawozdań finansowych, dajemy sygnał zachęty do dalszego marnotrawstwa i oszustw.
EnglishSub-standard treatment of WEEE - in the EU or in third countries - risks remaining a reality for significant amounts.
Istnieje groźba faktycznego utrzymywania się niespełniającego norm przetwarzania znacznych ilości WEEE w UE lub w krajach trzecich.
EnglishMr President, yet again, this Parliament is being presented with substandard accounts and being asked to discharge them.
Panie przewodniczący! Po raz kolejny przedstawiono Parlamentowi budzące wątpliwości sprawozdania finansowe z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
EnglishThe active ingredients contained in a falsified medicine may in fact be sub-standard, completely absent, or present in an incorrect dose.
Substancje czynne zawarte w sfałszowanym leku mogą tak naprawdę nie odpowiadać normom, może ich w ogóle w nim nie być, czy też mogą występować w niewłaściwych dawkach.
EnglishRisks for human health and the environment are further increased by sub-standard recycling/recovery operations in developing countries.
Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego zwiększają ponadto niezgodne z normami operacje recyklingu i odzysku w krajach rozwijających się. Zgodnie z art.
EnglishWhere I must express grave concern, as others have done, is in the Council's substandard consultation with Parliament, and alleged Commission delays.
Sprawą, w odniesieniu do której muszę zgłosić poważne obawy, jak to już zrobiły inne osoby, są niedostateczne konsultacje Rady z Parlamentem oraz rzekome opóźnienia ze strony Komisji.
EnglishThere have been simply too many examples of substandard conditions for prisoners, too many misplaced warrants and too great a lack of redress for those who have been victims of errors.
Zaszło po prostu zbyt wiele przypadków niedostatecznych warunków panujących w więzieniach, zgubionych nakazów i braku zadośćuczynienia dla ofiar pomyłek.
EnglishBut the system is impeded if judges refuse - sometimes rightly so - to extradite accused persons because the detention conditions in the requesting country are substandard.
Funkcjonowanie systemu zostaje jednak zakłócone, gdy sądy odmawiają - niekiedy słusznie - zgody na ekstradycję ze względu na niedostateczne warunki w więzieniach w kraju jej żądającym.