"to surpass" translation into Polish

EN

"to surpass" in Polish

EN to surpass
volume_up
{verb}

to surpass (also: to exceed, to excel, to outdo, to outgo)
They are even surpassing the Commission in promoting the anti-worker, anti-popular Lisbon Strategy.
Prześcigają one nawet Komisję w promowaniu antyrobotniczej, antyludowej strategii lizbońskiej.
to surpass (also: to overthrow, to drub)
What is taking place on the Internet has surpassed all limits.
To, do czego dochodzi w Internecie, przekracza wszelkie granice.
to surpass (also: to overgrow, to overmatch)
to surpass
to surpass
volume_up
pobijać {ipf. v.}

Context sentences for "to surpass" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd what you can see is that nearly all the spider draglines surpass them.
Możemy zauważyć, że niemal wszystkie pajęcze nici asekuracyjne przewyższają je.
EnglishLet them surpass themselves and look beyond economic interests in the short term.
Oby wyszli poza swoje ograniczenia i spojrzeli poza krótkoterminowe interesy gospodarcze.
EnglishTo achieve this it is sometimes necessary to surpass oneself.
Aby to osiągnąć, czasem trzeba będzie przejść samego siebie.
EnglishCompromises are not ideal for anyone, ourselves included; but let us surpass ourselves, as Mrs Buitenweg says.
Kompromisy nie są idealnym rozwiązaniem dla nikogo, również dla nas; ale powinniśmy przeskoczyć samych siebie, jak mówi pani poseł Buitenweg.
EnglishTo this end, the authorities should achieve, or even surpass, the fiscal target for this year and articulate a robust medium-term budgetary strategy.
Co za tym idzie, władze powinny osiągnąć, a nawet przekroczyć cel fiskalny na ten rok i ogłosić konkretną, średnioterminową strategię budżetową.
EnglishA couple of years ago, you assured us that Spain had exceeded Italy's per capita production and that it would soon surpass that of France.
Dwa lata temu zapewnił nas pan, że Hiszpania odnotowała wielkość produkcji w przeliczeniu na mieszkańca wyższą niż Włochy, i że wkrótce osiągnie wynik lepszy od Francji.