EN to swim
volume_up
[swam|swum] {verb}

Dogs should not be allowed to swim in surface waters for 4 days after treatment.
Psom nie powinno się pozwalać pływać w zbiornikach wodnych przed upływem 4 dni od zastosowania preparatu.
They can swim at the same speed day and night -- that's faster than any Olympic swimmer.
Potrafią pływać z tą samą prędkością w dzień i w nocy. ~~~ Pływają szybciej niż pływacy olimpijscy.
They were flooded with choice before they could protest that they didn't know how to swim.
Zostali zalani opcjami zanim zdąrzyli zaprotestować, że nie wiedzą jak pływać.
The only way you can do that is to not swim on top of the water.
Można to zrobić płynąc tuż pod powierzchnią.
We want you to walk up the mountain in two days' time, and instead of swimming fast, swim as slowly as possible.
Za dwa dni wejdziesz na tę górę i zamiast płynąć szybko, popłyniesz jak najwolniej.
Razem będziemy płynąć dalej, albo zatoniemy.
Penguins are real athletes: They can swim 173 kilometers in a day.
Pingwiny są prawdziwymi sportowcami Potrafią dziennie przepłynąć 173 km.
And I thought, in two days' time, I was going to do this swim across the North Pole.
Pomyślałem: za dwa dni mam przepłynąć przez biegun północny.
I felt confident that I could actually do this swim.
Byłem pewien że rzeczywiście potrafię przepłynąć tą trasę.
to swim (also: to sail)
to swim (also: to paddle)
And people used to come from miles around to swim in the lake.
Ludzie przyjeżdżali tam z daleka, żeby sobie popływać.
to swim (also: to come, to come in, to flow, to make)
These guys have to swim around through it.
Delfiny muszą przez nią przepływać.
to swim (also: to paddle)
This is the time to swim with real humility.
To czas, by popłynąć z prawdziwą pokorą.

Context sentences for "to swim" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd he cut down a stick, and cast it in thither, and made the iron to swim.
A on uciąwszy drewno, wrzucił tam, i sprawił, że wypłynęła ona siekiera.
EnglishI got arrested in my swim trunks, so I need 50 bucks and a pair of shoes.
Aresztowali mnie w samych gaciach więc potrzebuję 50 dolców i parę butów.
EnglishAnd that swim took me 18 minutes and 50 seconds, and it felt like 18 days.
Płynąłem 18 minut i 50 sekund, a miałem wrażenie, jakby to było 18 dni.
EnglishAnd on day four, we decided to just do a quick five minute test swim.
Czwartego dnia zdecydowaliśmy aby zrobić szybką, pięciominutową próbę.
EnglishAnd while that swim took place three years ago, I can remember it as if it was yesterday.
Chociaż minęły 3 lata, pamiętam to tak, jakby wydarzyło się wczoraj.
EnglishAnd the soldiers' counsel was to kill the prisoners, lest any [of them] should swim out, and escape.
Tedy żołnierze radzili, aby więźnie pozabijali, iżby który wypłynąwszy nie uciekł.
EnglishLast year when I was here, I was speaking to you about a swim which I did across the North Pole.
Rok temu opowiadałem tu o tym, jak przepłynąłem wody bieguna północnego.
EnglishWe swim through a sea of people -- a social version of Middle World.
Ewoluowaliśmy, by kwestionować zachowania innych, jako błyskotliwi, intuicyjni psychologowie.
EnglishI taped my -- my aunt used to swim in the ocean every day of the year until she was about 85.
(Muzyka) OK, nagrałam moja ciotkę, która codziennie pływa w oceanie aż nie skończyła 85 lat.
EnglishColleagues, we are on a ship with a giant hole in its side; it is sink or swim at this moment.
Szanowni Posłowie! Płyniemy statkiem, w którym powstała wielka dziura, musimy się więc ratować.
EnglishAnd I want to live every day of the rest of my life that way, swim or no swim.
Chcę żyć w taki sposób do końca, pływając albo i nie.
EnglishMy inability to swim has been one of my greatest humiliations and embarrassments.
Niezdolność do pływania upokarzała mnie i poniżała.
EnglishThe Commission President has said 'we sink or swim together'.
Przewodniczący Komisji powiedział: "toniemy lub płyniemy razem”.
EnglishI wanted to do the swim at 5,300 meters above sea level.
Inne wielkie wyzwanie tego przedsięwzięcia to nie tylko wysokość.
EnglishDogs should not be allowed to swim in ditches, ponds or streams for 4 days after treatment.
W okresie 4 dni po zastosowaniu preparatu nie należy zezwalać psom na pływanie w rowach, stawach lub strumieniach.
EnglishIf they come to water, they'll climb in, swim across it.
Jeśli napotkają na wodę, wchodzą do niej i przepływają.
EnglishThis shows us both that the calls are detectable over hundreds of miles and that whales routinely swim hundreds of miles.
To pokazuje, że zawołania są słyszalne na setki mil, i że płetwale często tyle przepływają.
EnglishI swim hundreds of miles, I'm ready for a nap.
Po przepłynięciu kilkuset mil mam ochotę na drzemkę.
EnglishDJ: And of course, one of the rules that we have in the vehicle is that he who drowns the vehicle gets to swim with the crocodiles.
Dereck: Jedna z naszych zasad mówi, że nagrodą za zatopienie pojazdu jest kąpiel z krokodylami.
English. ~~~ Lewis Pugh: Ten seconds to swim.
To troszkę przerażające i emocjonujące.