"to take aim" translation into Polish

EN

"to take aim" in Polish

EN to take aim
volume_up
{verb}

to take aim (also: to measure, to mete)
to take aim (also: to aim, to sight, to target, to aim at)
volume_up
celować {ipf. v.}

Context sentences for "to take aim" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are abiding by the ambitious aim to take a decision in the current period.
Trzymamy się ambitnego celu podjęcia decyzji w obecnym okresie.
EnglishTake child mortality; the aim here is to reduce child mortality by two-thirds, from 1990 to 2015.
Celem jest redukcja śmiertelności o dwie trzecie od 1990 do 2050.
EnglishThe measures we take should aim to increase economic activity and, in this way, to achieve sustained economic growth in the long term.
Działania powinny mieć na celu zwiększenie aktywności gospodarczej a co za tym idzie osiągnięcie stałego wzrostu gospodarczego w długim okresie.
EnglishMy question to the Commission and the Council on behalf of my committee is as follows: what are the practical steps that the Commission and the Council aim to take?
Moje pytanie do Komisji Europejskiej i Rady w imieniu mojej komisji brzmi: jakie praktyczne kroki zamierza Komisja i Rada podjąć?
EnglishThis will be the fourth EU-Brazil Summit at which we will aim to take stock of progress in our relations and discuss the main global challenges.
To będzie czwarty szczyt UE-Brazylia, na którym będziemy dążyć do oszacowania poczynionych postępów w naszych stosunkach i do omówienia głównych wyzwań globalnych.
EnglishWe must aim to take away the traumas experienced by children and integrate the women, as a top priority, into our working world, a legal working world.
Naszym celem musi być przerwanie tej traumy, jakiej doświadczają dzieci oraz integracja kobiet. To jest najwyższy priorytet w świecie pracy, w świecie legalnej pracy.