"taking over" translation into Polish

EN

"taking over" in Polish

EN

taking over {noun}

volume_up

Synonyms (English) for "taking over":

taking over
English

Context sentences for "taking over" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
EnglishAdopts its position at first reading, taking over the Commission proposal; 2.
3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, - uwzględniając art. 55 oraz art.
EnglishYou are also taking over your office at a difficult time for the European Parliament.
Obejmuje pan urząd w czasach trudnych również dla Parlamentu Europejskiego.
EnglishBefore that, we had the Russians taking over the Hungarian company MOL's interest in Nabucco.
Wcześniej Rosjanie przejęli udziały, jakie w Nabucco miała węgierska spółka MOL.
EnglishI want to congratulate the Czech Republic on taking over the Presidency of the European Union.
Pragnę pogratulować Republice Czeskiej przejęcia prezydencji Unii Europejskiej.
EnglishEnel is taking over Endesa, RWE is taking over Nuon and Vattenfall is taking over Essent.
Enel przejmuje Endesa, RWE przejmuje Nuon, a Vattenfall przejmuje Essent.
EnglishAs I see it, political choices are taking precedence over the actual defence of human rights.
Tak jak ja to widzę, wybory polityczne biorą górę nad prawdziwą obroną praw człowieka.
EnglishI've gone and had an fMRI myself, to see how my visual cortex is taking over.
Zrobiłem sobie funkcjonalny rezonans magnetyczny, żeby zobaczyć, jak zaczyna dominować kora wzrokowa.
EnglishI congratulate the Presidency on taking over the official functions.
Gratuluję prezydencji przejęcia oficjalnych obowiązków.
EnglishInstead, I think it is right to say that genocide is taking over in these territories, yet again.
Myślę, że zamiast tego słuszne będzie stwierdzenie, że raz jeszcze na tych obszarach trwa ludobójstwo.
EnglishAnd they are taking over Sweden, and they are now healthier than Sweden.
Wyprzedzają Szwecję - są zdrowsi od Szwecji.
EnglishHungary is taking over the Council Presidency from Belgium.
Węgry przejmują pałeczkę prezydencji w Radzie od Belgii.
EnglishAnd it's not that machines are taking over.
Po raz pierwszy w historii ludzkości, jesteśmy połączeni w taki sposób.
EnglishIn fact, some years ago, Bill Joy wrote an article expressing tremendous concern about robots taking us over, etc.
Kilka lat temu, Bill Joy napisał artykuł traktujący o niebezpieczeństwie buntu robotów, itp.
EnglishHowever, I believe, Mr Buzek, that you are taking over your office at a difficult time for the European Union.
Uważam jednak, że pan przewodniczący Buzek obejmuje urząd w czasach trudnych dla Unii Europejskiej.
EnglishSo you see waves of new types taking over the other types.
Widać nowe typy, które falami zastępują poprzednie.
EnglishSJ: And that's me over there, taking photos the whole way.
SJ: I tam jestem ja, robiący cały czas zdjęcia.
EnglishThis crisis has been ongoing for a year, and for the past year the same process has been taking place over and over again.
Bieżący kryzys trwa od roku i przez ostatni rok ten sam proces powtarzał się w nieskończoność.
EnglishThe disturbances taking place in Tunisia over recent days have already resulted in at least 35 confirmed deaths.
Niepokoje, do których dochodziło w ostatnich dniach w Tunezji, spowodowały już śmierć co najmniej 35 osób.
EnglishWe're taking over a thousand samples for each brain.
Pobieramy ponad tysiąc próbek z każdego mózgu.