"taxes and social" translation into Polish

EN

"taxes and social" in Polish

See the example sentences for the use of "taxes and social" in context.

Similar translations for "taxes and social" in Polish

taxes noun
Polish
to tax verb
tax noun
tax adjective
Polish
and conjunction
AND noun
Polish
and? interjection
Polish
social adjective

Context sentences for "taxes and social" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis employer deducts taxes and social security from his monthly pay checks and pays contributions for him to the UK authorities.
Od wypłacanego Joostowi co miesiąc wynagrodzenia pracodawca potrąca podatki i składkę na ubezpieczenie społeczne i odprowadza je do brytyjskich urzędów.
EnglishWhat is more, the yards continued to make losses, were unable to pay taxes and social security obligations and have accumulated significant debts.
Co więcej, stocznie wciąż przynosiły straty, nie były w stanie płacić podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i popadły w poważne długi.
EnglishConsequently, if you work while studying, you will have to pay taxes and social security contributions on income earned in the country where you study.
Jako pracujący student będziesz musiał opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i podatki od dochodów uzyskanych w kraju, w którym studiujesz.
EnglishIt should be noted that migrant workers make a contribution to the EU economy through their work and the taxes and social security contributions they pay.
Należy zauważyć, że pracownicy migrujący poprzez swoją pracę oraz odprowadzane w związku z nią podatki i składki na ubezpieczenia społeczne wnoszą wkład w gospodarkę UE.

Other dictionary words

English
  • taxes and social

More translations in the English-French dictionary.