"taxonomy" translation into Polish

EN

"taxonomy" in Polish

EN taxonomy
volume_up
{noun}

taxonomy
And so, too, we've discovered that there is an infinite taxonomy of crochet hyperbolic creatures.
My też odkryliśmy, że istnieje nieskończona taksonomia szydełkowych stworzeń hiperbolicznych.
taxonomy (also: systematics)

Context sentences for "taxonomy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd then you ask them how they establish their taxonomy and they say, "I thought you knew something about plants.
I kiedy zapytacie ich jak ustalają taksonomię odpowiedzą: "Myśleliśmy, że znacie się na roślinach.
EnglishBut there are ways of looking at it that I think can give you -- give us all a taxonomy, a way of thinking about it.
Ale są sposoby patrzenia na nią, z których powstanie dla nas wszystkich taksonomię, sposób myślenia o niej.