"teach him" translation into Polish

EN

"teach him" in Polish

See the example sentences for the use of "teach him" in context.

Similar translations for "teach him" in Polish

teach noun
to teach verb
him pronoun
Polish

Context sentences for "teach him" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. ~~~ I want to know what to teach him.
Mam syna, chciałem się dowiedzieć czego mogę go nauczyć.
EnglishFor his God doth instruct him aright, [and] doth teach him.
Bo go uczy roztropności Bóg jego, i naucza go.
EnglishI said, "Let's teach him to sit."
EnglishThat'll teach him.
EnglishAnd it came to pass, as he was praying in a certain place, that when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, even as John also taught his disciples.
I stało się, gdy on był na niektórem miejscu, modląc się, że gdy przestał, rzekł do niego jeden z uczniów jego, Panie
EnglishThen the king of Assyria commanded, saying, Carry thither one of the priests whom ye brought from thence; and let them go and dwell there, and let him teach them the law of the god of the land.
Tedy rozkazał król Assyryjski, mówiąc: Zawiedźcie tam jednego z kapłanów, któreście stamtąd przywiedli, aby poszedłszy mieszkał tam, i nauczał ich obyczaju Boga onej ziemi.

Other dictionary words

English
  • teach him

Search for more words in the English-Arabic dictionary.