"teach them" translation into Polish

EN

"teach them" in Polish

See the example sentences for the use of "teach them" in context.

Similar translations for "teach them" in Polish

teach noun
to teach verb
them pronoun
Polish

Context sentences for "teach them" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
I wymagajcie, by ludzie, którzy Was uczą, również przyznawali się do nich i ich czcili.
EnglishAnd instead, we had to learn -- we kind of forced them to teach us.
Zamiast tego, musieliśmy się nauczyć -- tak jakby zmuszaliśmy ich do nauczenia nas.
EnglishI asked that girl, "Would you teach them enough biotechnology to pass?"
Poprosiłem ją, żeby nauczyła ich biotechnologii na tyle, by zdali.
EnglishChild: Our parents are illiterate and we want to teach them how to read and write.
Nasi rodzice nie umieją czytać. ~~~ Chcemy ich nauczyć.
EnglishHowever, we have to know that we need to teach them to fish.
Musimy jednak wiedzieć, że należy go nauczyć sztuki łowienia ryb.
EnglishHow can I teach them about what I did so that they don't do the same thing?
Jak ustrzec ich od popełnienia tych samych błędów?
EnglishSS (video): We found that the most important thing for permitting Bonobos to acquire language is not to teach them.
SS: Odkryliśmy, że najważniejsze w nabywaniu języka przez bonobo, to ich nie uczyć.
EnglishAnd so we talked about these special words that we teach them.
Mówiliśmy o tych szczególnych słowach, których ich uczymy.
EnglishThis will teach them enough about the risks of pesticides and about using alternative means.
To zapewni im odpowiednią wiedzę w zakresie zagrożeń związanych z pestycydami oraz stosowania metod alternatywnych.
English(and he bade them teach the children of Judah [the song of] the bow: behold, it is written in the book of Jashar):
(Rozkazawszy jednak, aby uczono synów Judzkich z łuku strzelać, jako napisano w księgach Jasar.
EnglishLuckily, I didn't have to teach them American government.
Na szczęście, nie uczyłam wiedzy o społeczeństwie.
EnglishThere isn't an education system on the planet that teaches dance everyday to children the way we teach them mathematics.
Nie ma takiego systemu na świecie, w którym dzieci uczyłyby się codziennie tańca, tak jak matematyki.
Englishand thou shalt teach them the statutes and the laws, and shalt show them the way wherein they must walk, and the work that they must do.
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishThey teach them to go work in corporations.
Studia menedżerskie nie uczą, jak być przedsiębiorcą.
EnglishTherefore, it is absolutely essential that we teach them citizenship and to be aware of what racism is about.
Dlatego absolutnie niezbędne jest, żebyśmy uczyli ich o prawach i obowiązkach obywatela i wiedzieli, czym jest terroryzm.
EnglishTeach them well and let them lead the way.
Uczcie ich dobrze i pozwólcie im nas prowadzić.
EnglishFor 10 dollars, you can manufacture and ship an insecticide treated bed net and you can teach someone to use them.
10 dolarów starczy na produkcję i transport moskitier impregnowanych środkiem owadobójczym i nauczenie, jak ich używać.
EnglishAfter all, children's books are manuals on parenting, so you better give them children's books that teach them perspectives.
Ostatecznie książki dla dzieci pomagają w ich wychowaniu więc lepiej dać im książki uczące różnych perspektyw.
EnglishDon't you teach them knife fighting.
EnglishComputers and the programming languages that we talk to them in, that we teach them in, are hideously insensate when it comes to space.
Komputery i języki programowania, w których do nich mówimy, w których je uczymy, są strasznie tępe, gdy chodzi o przestrzeń.

Other dictionary words

English
  • teach them

Have a look at the Swedish-English dictionary by bab.la.