"teaching methods" translation into Polish

EN

"teaching methods" in Polish

See the example sentences for the use of "teaching methods" in context.

Similar translations for "teaching methods" in Polish

teaching noun
Polish
to teach verb
teach noun
methods noun
Polish
method noun
Polish

Context sentences for "teaching methods" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo reach these groups, individual motivation and the implementation of appropriate teaching methods are essential.
Dotarcie do tych grup wymaga indywidualnej motywacji i stosowania odpowiednich metod nauczania.
EnglishThis Hungarian scientist created the centre to develop scientifically-based teaching methods for very young children.
Ta węgierska naukowiec stworzyła centrum rozwoju naukowo potwierdzonych metod nauczania dla bardzo małych dzieci.
EnglishThe continuous training of teaching staff and the introduction of modern teaching methods are extremely important factors.
Niezwykle ważnym elementem jest ciągłe szkolenie kadry nauczycielskiej i wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania.
EnglishComparing qualifications within the EQF, however, ignores teaching methods and types of educational establishment.
Jednak porównywanie kwalifikacji w europejskich ramach kwalifikacji nie bierze pod uwagę metod nauczania i rodzajów instytucji oświatowych.
EnglishWe should pay special attention to the continual need to raise the competence of foreign-language teachers and to introduce new teaching methods.
Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na potrzebę stałego podnoszenia kompetencji nauczycieli języków obcych oraz wprowadzania nowoczesnych technik nauczania.

Other dictionary words

English
  • teaching methods

Have a look at the English-Thai dictionary by bab.la.