"teaching staff" translation into Polish

EN

"teaching staff" in Polish

EN teaching staff
volume_up
{noun}

1. education

teaching staff (also: staff, faculty)

2. education: "uni"

teaching staff (also: staff)
teaching staff (also: staff)

Context sentences for "teaching staff" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to encourage Member States to invest more in developing their teaching staff.
Musimy zachęcić państwa członkowskie do większych inwestycji w rozwój ich nauczycieli.
EnglishConsideration should be given not only to the pupils but also to the position of teaching staff.
Należy wziąć pod uwagę nie tylko uczniów, ale także sytuację uczących.
EnglishMore than 90 percent of our non-teaching staff are all parents and extended families.
Ponad 90 procent naszego personelu to rodzice i wujkowie.
English"Though this, of course, presupposes that the school in question has teaching staff who are willing to cooperate and work together."
„Oczywiście wymaga to gotowości nauczycieli do współpracy”.
EnglishThe continuous training of teaching staff and the introduction of modern teaching methods are extremely important factors.
Niezwykle ważnym elementem jest ciągłe szkolenie kadry nauczycielskiej i wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania.
EnglishAnother outcome has been the very fast turnover of teaching staff in those schools with a high concentration of migrant children.
Inną konsekwencją jest bardzo szybka rotacja nauczycieli w szkołach, w których uczy się duży odsetek dzieci z środowisk migracyjnych.
EnglishEducation should be based on good, solid foundations and be provided by teaching staff with appropriate education and training.
Edukacja powinna być oparta na dobrych, solidnych podstawach i prowadzona przez odpowiednio wykształconą i przygotowaną kadrę nauczycielską.
EnglishThat is why I support creating a 'fifth freedom' based on enhancing the cross-border mobility of researchers, as well as students, scientists and university teaching staff.
Dlatego opowiadam się za ustanowieniem "piątej swobody”, opartej na zwiększeniu transgranicznej mobilności badaczy, jak również studentów, naukowców i kadry uniwersyteckiej.
EnglishEnsuring modern infrastructure for education and improving the professional training, payment and status of teaching staff are prerequisites for quality education.
Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacji i polepszenie kształcenia zawodowego, wynagrodzeń i statusu kadry pedagogicznej stanowią zasadnicze warunki wysokiej jakości edukacji.