"team effort" translation into Polish

EN

"team effort" in Polish

See the example sentences for the use of "team effort" in context.

Similar translations for "team effort" in Polish

team noun
team adjective
to team verb
effort noun
efforts noun

Context sentences for "team effort" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt takes a human effort, a team effort, to bring the fish in.
Ale jest ona aż o połowę mniejsza od największego oznaczonego tuńczyka.
EnglishAnd we worked very closely with the whole thing being a team effort, and with wonderful results like that flight.
Pracujemy w ścisłej współpracy by całość była wspólnym wysiłkiem, i by owocowała w takie loty jak ten.
EnglishI believe that this team effort has produced a policy-blocking cartel with a shared mantra: business as usual.
Sądzę, że ten zbiorowy wysiłek zaowocował blokiem powstrzymującym zmiany, który łączy mantra: biznes jak zwykle.
EnglishAnything they do is certainly a team effort.
Wszystko co oni robią jest wysiłkiem grupy.
EnglishIt has also been a privilege to work with my colleagues, Mrs Trautmann and Mrs del Castillo, because this has been a team effort.
Zaszczytem była dla mnie także praca z koleżankami, panią Trautmann i panią del Castillo, gdyż była ona wysiłkiem całego zespołu.

Other dictionary words

English
  • team effort

Have a look at the Thai-English dictionary by bab.la.