"team from" translation into Polish

EN

"team from" in Polish

See the example sentences for the use of "team from" in context.

Similar translations for "team from" in Polish

team noun
team adjective
to team verb
from preposition

Context sentences for "team from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe doctor, medical team from University of Miami arrived at five in the morning.
Lekarz, medyczny zespół z Uniwersytetu Miami przyjechali o 5 rano.
EnglishI would like to thank this nine-strong team from the bottom of my heart.
Chcę z całego serca podziękować temu dziewięcioosobowemu zespołowi.
EnglishSo the same team went from being the very worst to being among the very best.
Zespół, który był najsłabszy, okazał się później najlepszym.
EnglishThose flags represented the countries from which my team came from.
Te flagi reprezentowały kraje z których pochodzi mój zespół.
EnglishIn the deciding match, the team from Cluj-Napoca held on to its lead.
W decydującym meczu prowadziła drużyna z Cluj-Napoca.
EnglishThe previous highest honor he had in Britain was a visit from the team from Ground Force, a gardening program.
Wcześniej największy honor, jaki go w Wielkiej Brytanii spotkał to wizyta zespołu z programu ogrodniczego.
EnglishIt has been specifically stated that the team can include experts from third countries.
Wskazujemy wyraźnie, że zespół taki może obejmować członków z państw trzecich, a także komisarzy.
EnglishThe team from Taiwan was a little bit more ambitious.
Zespół z Tajwanu był trochę bardziej ambitny.
EnglishI assembled this team of 29 people from 10 nations.
Zgromadziłem 29 ludzi dziesięciu narodowości.
EnglishThis is a team of bloggers from around the world.
EnglishThe team from Rice University started to engineer the substance in red wine that makes red wine good for you into beer.
Zespół z Rice University rozpoczął wytwarzanie wartościowej substancji odżywczej, znajdującej się w czerwonym winie, z piwa.
EnglishI am pleased to say that there was excellent cooperation between Minister Schauvliege and her team and my team from the Commission.
Z radością mogę powiedzieć, że byliśmy świadkami doskonałej współpracy między panią minister Schauvliege i jej zespołem oraz moim zespołem z Komisji.
EnglishAnd so there is a team of developers from all over Africa, who are part of this team now -- from Ghana, from Malawi, from Kenya.
Teraz działa cała grupa ludzi, będąca częścią naszej drużyny, która pracuje nad rozwojem tej platformy. ~~~ Są to ludzie z całej Afryki, z Ghany, z Malawi, z Kenii.
EnglishI know that a team from the European Parliament will travel next week and you will be able to put questions and hopefully have more answers then.
Wiem, że zespół z Parlamentu Europejskiego wyrusza w przyszłym tygodniu i będą państwo mogli przedstawić swoje pytania oraz - mam nadzieję - uzyskać odpowiedzi.
EnglishAnd then imagine being Bruce Mate's team from OSU, getting up close to a blue whale and fixing a tag on the blue whale that stays, an engineering challenge we've yet to really overcome.
A potem wyobrażać sobie, że jesteśmy zespołem Bruce'a Mate'a z Oregon State University zbliżamy się do płetwala blękitnego i oznaczamy go.
EnglishA team of experts from different countries has gone to this country to help the authorities in their efforts to counter the disastrous impact on the population and environment.
Zespół ekspertów z różnych państw pojechał do tego kraju, by wesprzeć władze w ich wysiłkach powstrzymywania katastrofalnego wpływu na ludność i środowisko.
EnglishWe have had great support from the Commission, from Peter Rodford, the Commissioner herself and her team, and also from the Council Secretariat led by Eva Veivo.
Otrzymaliśmy ogromne wsparcie ze strony Komisji w osobie Petera Rodforda, samej pani komisarz i jej zespołu, a także ze strony Sekretariatu Rady pod kierownictwem Evy Veivo.
EnglishWe have designed, and we have worked on the modeling -- and much of these ideas came from Danny and from his team -- the modeling of cancer in the body as complex system.
Projektowaliśmy i pracowaliśmy nad modelowaniem -- i wiele z pomysłów pochodziło od Danny'ego i jego zespołu -- modelowaniem nowotworu w ciele jako skomplikowanego systemu.
EnglishNow I'm not a scientist, but I was accompanying a remarkable scientific team from the University of South Florida who have been tracking the travels of BP's oil in the Gulf of Mexico.
Nie jestem naukowcem, ale towarzyszyłam niezykłemu zespołowi badawczemu z Uniwersytetu Południowej Florydy, który śledził przemieszczanie się ropy BP w Zatoce Meksykańskiej.

Other dictionary words

English
  • team from

Have a look at the English-Finnish dictionary by bab.la.