"team have" translation into Polish

EN

"team have" in Polish

See the example sentences for the use of "team have" in context.

Similar translations for "team have" in Polish

team noun
team adjective
to team verb
to have verb

Context sentences for "team have" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis team have been making detailed calculations of the relative impacts of different energy sources.
Jego zespół tworzył szczegółowe obliczenia relatywnego wpływu różnych źródeł energii.
EnglishThe EU review team will also have access to this information.
Europejski zespół kontroli również będzie miał dostęp do tych informacji.
EnglishWe have a team of our own experts in the eastern part of the country.
We wschodniej części kraju stacjonuje zespół naszych ekspertów.
EnglishWe don't have a team of salespeople and marketeers that can tell us how to position this drug against the other.
Nie mamy sprzedawców ani dystrybutorów, którzy powiedzieliby, jak ulokować lek na rynku.
EnglishOur team -- and we have a team of experts that go out -- we went out 20 times in the old-growth forest last year.
Nasza załoga - w jej skład wchodzą eksperci - udała się w tym roku 20 razy do starych lasów.
EnglishBecause Chris and his team have ensured that things are very, very high quality, right, and so we need to be able to do the same thing.
Każdy może podzielić się wszystkim, więc to może stać się problemem.
EnglishI would like to thank Cecilia Malmström, the Swedish Presidency and the entire team who have all worked very hard.
Chciałbym podziękować Cecilii Malmström, prezydencji szwedzkiej, a także całemu zespołowi, który tak ciężko pracował.
EnglishI also want to tell you and share with you how my team and I have been using mushrooms over the last three years.
Chcę też wam opowiedzieć, jak wraz z zespołem od 3 lat używamy grzybków. ~~~ jak wraz z zespołem od 3 lat używamy grzybków.
EnglishI do not have a team or a staff for the External Action Service because, until the legal basis is done, we do not have anything.
Nie dysponuję zespołem, czy pracownikami na potrzeby tej służby, ponieważ do czasu ustanowienia podstawy prawnej, nie mamy niczego.
EnglishThe Parliament's team have a mission to increase Parliament's power and influence, and they have had a measure of success.
Zadaniem zespołu Parlamentu Europejskiego jest zwiększenie władzy i wpływów Parlamentu, i zadanie to zostało w znacznym stopniu zrealizowane.
EnglishWhen I saw them as freshmen, on our freshmen team -- we didn't have -- freshmen couldn't play varsity when I taught.
Gdy zobaczyłem ich jako nowicjuszy w naszej drużynie pierwszoroczniaków... ~~~ Studenci pierwszego roku nie mogli grać w reprezentacji, gdy uczyłem.
EnglishI am not saying this solely because I used to play for the Finnish national golf team, and have no direct vested interest!
Nie mówię tego wyłącznie dlatego, że grywałem w fińskiej reprezentacji narodowej w golfie, i nie mam żadnego ukrytego bezpośredniego interesu!
EnglishThrough his inquiries, the European Ombudsman and his team have done a lot to help develop and reinforce a culture of service within the Commission.
Dzięki konsultacjom europejski rzecznik praw obywatelskich i jego zespół zrobili wiele, aby rozwinąć i umocnić kulturę służby w Komisji.
EnglishLet me pick out the names of Anne Vitrey, Ian Vollbracht and Marie-Cécile Bernard as a way of thanking the entire team, who have worked extremely hard for all of us.
Wymienię tutaj nazwiska Anne Vitrey, Iana Vollbrachta i Marie-Cécile Bernard, aby podziękować całemu zespołowi, który pracował niezwykle ciężko dla nas wszystkich.
EnglishThank you, Madam President, and thank you to everyone for your proposals, your encouragement, your suggestions and your requests, which I and my team have noted carefully.
Dziękuję, pani przewodnicząca! Dziękuję również wszystkim za wasze propozycje, zachęty, sugestie i wnioski, które wraz z moim zespołem skrupulatnie odnotowaliśmy.
EnglishI have not met Mr Samecki before, so I am interested that he is here to provide an answer to an issue that Mr McCreevy and his team have been working on.
Nie miałem jeszcze okazji poznać pana komisarza Sameckiego, więc cieszy mnie, że przybył tu, aby udzielić odpowiedzi w sprawie, nad którą pracowali pan komisarz McCreevy i jego zespół.
EnglishThere will be an EU review team. They will have the right to review random samples to ensure that the data has been taken in a way that is respected according to the agreement.
Powołany zostanie europejski zespół kontroli, który będzie uprawniony do losowego przeglądania prób, w celu zapewnienia, by dane były uzyskane zgodnie z porozumieniem.
EnglishMr Lerounis and his team have been working effectively with the Kalash tribe for about fifteen years and have managed, during that time, to improve living conditions in this isolated community.
Prezes Lerounis i jego zespół od około piętnastu lat skutecznie pracują z plemieniem Kalaszów i udało im się w tym okresie poprawić warunki życia tej wyizolowanej społeczności.
EnglishIt is thanks to the major efforts of Minister Paul Magnette and his team that we now have a very good compromise and one that we will soon, I think, also adopt with a great deal of enthusiasm.
To intensywnym zabiegom pana ministra Paula Magnette'a i jego zespołu zawdzięczamy bardzo dobry kompromis, który moim zdaniem wkrótce, również z ogromnym entuzjazmem zatwierdzimy.

Other dictionary words

English
  • team have

Moreover, bab.la provides the Czech-English dictionary for more translations.