"team of people" translation into Polish

EN

"team of people" in Polish

See the example sentences for the use of "team of people" in context.

Similar translations for "team of people" in Polish

team noun
team adjective
to team verb
of preposition
Polish
people noun
to people verb

Context sentences for "team of people" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo we formed a team, a great team of people, and we started doing this.
Stworzyliśmy zatem zespół, zespół świetnych ludzi, i zaczęliśmy się tym zajmować.
EnglishI gathered around me a small team of people for whom the label "It can't be done" was an irresistible challenge.
Zebrałam mały zespół, dla którego hasło "To nie może się udać" było nieodpartym wyzwaniem.
EnglishFor example, how we started: Ratan just began with a five-engineer team, young people in their mid-twenties.
Na przykład jak zaczęliśmy: Ratan właśnie zaczął z pięcioosobowym zespołem inżynierów, młodych ludzi po dwudziestce.
EnglishWe've got a lot of a good team of people working up there.
EnglishThat's a real uncomfortable feeling, when all the equipment's come out and a whole Sony team, and people are going to be sitting there in the audience.
To na prawdę stresujące gdy cały sprzęt i ludzie od Sony jadą w trasę, a na widowni będą siedzieć ludzie.
EnglishBut you want an interdisciplinary team of people hashing this out, trying to figure out: What is the kind of ownership model, in a digital world, that's going to lead to the most innovation?
Ale nam potrzeba interdycyplinarnego zespołu dyskusji, zrozumienia jaki typ modelu własności w cyfrowym świecie pozwoli na najwięcej innowacji.

Other dictionary words

English
  • team of people

In the Greek-English dictionary you will find more translations.