EN

tear {noun}

volume_up
1. general
tear (also: teardrop)
As France Prešeren says in 'The Master Theme': 'They were all fed on many a plaint and tear ...
Jak stwierdził France Prešeren w "Finale”: "Ale tylko mych westchnień i łez zdrój jedyny (...)
Effects in the eye: corneal disorder, abnormal eye sensation, increased tear production, tired eyes
Objawy ze strony oczu: choroba rogówki, nieprawidłowe czucie w oku, zwiększone wydzielanie łez, zmęczenie oczu.
This hope was born of the blood and tears of millions of men, women and children.
Ta nadzieja zrodziła się z krwi i łez milionów mężczyzn, kobiet i dzieci.
tear (also: cut, injury, wound)
And like a living organism, you tear it open, it bleeds its molten blood, rises up to heal that wound from the asthenosphere, hardens, forms new tissue and moves laterally.
Ziemia, jak żywy organizm, rozerwana krwawi, wznosi się, by wyleczyć ranę, astenosfera twardnieje, formuje nową tkankę i odsuwa się.

Context sentences for "tear" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBefore the first withdrawal of insulin you must remove the safety tear-off capon the vial.
Przed pierwszym pobraniem insuliny należy usunąć z fiolki wieczko zabezpieczające.
EnglishBefore the first withdrawal of insulin you must remove the safety tear-off lid on the vial.
Przed pierwszym pobraniem insuliny należy usunąć z fiolki wieczko zabezpieczające.
EnglishThen tear the sachet open as indicated and take the contents directly.
Następnie saszetkę należy rozedrzeć we wskazanym miejscu i spożyć zawartość.
EnglishWhat is it that is so important that it requires us to tear up our rules like this?
Dlaczego to jest tak ważne, że lekceważy się regulamin w taki sposób?
EnglishThe European Union really does not aim to tear Belarus from Russia or to make them enemies.
Unia Europejska naprawdę nie chce odrywać Białorusi od Rosji ani uczynić z nich wrogów.
EnglishThen I went on to tear my ACL, the ligament in my knee, and then developed an arthritic knee.
Potem zerwałem więzadło w kolanie, a potem rozwinął mi się tam artretyzm.
EnglishTear off one tablet pocket along the dotted lines (Figure 1).
Należy zgiąć blister i oderwać jedną kieszonkę wzdłuż linii perforowanej (Rysunek1).
EnglishAs France Prešeren says in 'The Master Theme': 'They were all fed on many a plaint and tear ...
Jak stwierdził France Prešeren w "Finale”: "Ale tylko mych westchnień i łez zdrój jedyny (...)
EnglishTo look around the premises, maybe, but no way to tear it up.
Jak spojrzeć na założenia, to może, ale bez szans na dotarcie.
EnglishIf we do not want Europe to be an isolated continent, we must continue to tear down barriers and borders.
Jeżeli nie chcemy stać się kontynentem izolowanym, musimy dalej demontować bariery i granice.
EnglishThis feed yard was going to tear down their whole veterinary facility; all they needed to do was move the flag.
Krowy o mało co nie stratowały gabinetu, a wystarczyło usunąć flagę.
EnglishNow consider this, ye that forget God, Lest I tear you in pieces, and there be none to deliver:
Zrozumiejcież to wżdy teraz, którzy zapominacie Boga, bym was snać nie porwał, a nie będzie ktoby was wyrwał.
EnglishI tear up the script, I go and I panic myself, I get scared.
Robię to w tej chwili. ~~~ Możecie zobaczyć to sami.
EnglishEffects in the eye: corneal disorder, abnormal eye sensation, increased tear production, tired eyes
Objawy ze strony oczu: choroba rogówki, nieprawidłowe czucie w oku, zwiększone wydzielanie łez, zmęczenie oczu.
EnglishAmber coloured glass type I vial with rubber stopper made of chlorobutyl and a flip- off or tear off cap.
Proszek Savene: fiolka ze szkła bursztynowego typu Ii z korkiem z gumy chlorobutylowej i zrywalnym kapslem.
EnglishWhen you're on Broadway, you cannot tear the proscenium down.
Na Broadwayu nie można wyburzyć proscenium.
EnglishTear open the protective bag and remove the dosing tube.
Otworzyć torebkę ochronną i wyjąć z niej tubkę.
EnglishSeparate one capsule: tear along the cutting lines to separate one “ pocket” from the strip.
Oddzielanie pojedynczej kapsułki: oderwać wzdłuż perforacji w celu oddzielenia jednej kieszonki z kapsułką od reszty blistra.
EnglishNow, two dozen men can tear down a mountain in several months, and only for about a few years' worth of coal.
Teraz, 24 ludzi może zrównać z ziemią górę, w ciągu kilku miesięcy, dla węgla, którego starczy na kilka lat.
EnglishA bitter tear shed because of your broken heart
Rozlania gorzkiej łzy z powodu twojego złamanego serca.