"tearing down" translation into Polish

EN

"tearing down" in Polish

See the example sentences for the use of "tearing down" in context.

Similar translations for "tearing down" in Polish

to tear verb
tear noun
down noun
down adjective
down adverb
to down verb

Context sentences for "tearing down" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI could imagine beautiful housing going up along there without tearing down another tree.
Wyobrażam sobie piękne budynki mieszkalne, które można tam dostawić bez ścinania ani jednego drzewa.
EnglishBecause our dental anatomy is actually made, not for tearing down raw meat from bones or chewing fibrous leaves for hours.
Bo właściwie nasze zęby nie są stworzone do odrywania płatów surowego mięsa od kości albo żucia liści przez wiele godzin.
EnglishThe option to apply for asylum is a fundamental right, and European cooperation is about tearing down walls, not about erecting them.
Możliwość ubiegania się o azyl jest prawem podstawowym, a współpraca europejska polega na burzeniu murów, a nie ich wznoszeniu.
EnglishIn a few months the European Parliament will submit recommendations as to whether we should continue tearing down that fence, or build an even higher one.
Za kilka miesięcy Parlament Europejski przedstawi zalecenia w sprawie tego, czy należy kontynuować jego burzenie, czy też należy zbudować jeszcze wyższy mur.
EnglishIn the proposal put out by the Commission 10 days or so ago, it is an optional measure: in other words, instead of building up an aspect of the Single Market, the Commission is tearing one down.
We wniosku przedstawionym przez Komisję przed około 10 dniami jest to środek opcjonalny: innymi słowy, zamiast wzmacniać jeden z filarów jednolitego rynku, Komisja burzy go.

Other dictionary words

English
  • tearing down

Even more translations in the English-Swedish dictionary by bab.la.