"tearing up" translation into Polish

EN

"tearing up" in Polish

See the example sentences for the use of "tearing up" in context.

Context sentences for "tearing up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's really tearing me up inside watching him go through this trial.
Naprawdę wzrusza mnie kiedy widzę, jak sie męczy tym procesem.
EnglishA 'profound revision of the existing Treaties' sounds like tearing up the rule book to me.
Stwierdzenie "głębokie zmiany obowiązujących traktatów” brzmi dla mnie, jak zwykłe anulowanie kodeksu.
EnglishWell, I think you guys can definitely rebuild in areas... that are already run-down instead of tearing up new land.
Myślę, że spokojnie możecie budować się na terenach...... które zostały już zniszczone, zamiast ciągle niszczyć nowe.
EnglishWhat action has driven you to this extremity of tearing up your own rule book rather than following the letter of the law?
Jakie działanie doprowadziło pana do tej skrajności, do odrzucenia własnego regulaminu, zamiast podążać za literą prawa?
EnglishAnd they're tearing up all the streets.
EnglishHe was all tearing up.
EnglishSo I therefore urge national politicians to stop playing the populist card, or indeed publicly tearing up euro notes, and instead take ownership and take responsibility for our shared currency.
Dlatego nakłaniam polityków krajowych, by przestali się bawić w populizm i publicznie targać banknoty euro i zachęcam, by zamiast tego poczuli się odpowiedzialni za naszą wspólną walutę.

Other dictionary words

English
  • tearing up

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Danish-English dictionary.