"teat" translation into Polish

EN

"teat" in Polish

EN teat
volume_up
{noun}

1. general

teat (also: nipple)

2. "cow, goat, ewe"

teat (also: dug)

3. "on baby’s bottle", British English

Synonyms (English) for "teat":

teat

Context sentences for "teat" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGently insert the cannula into the teat canal; carefully infuse the product.
Delikatnie wprowadzić kaniulę do kanału strzyku i ostrożnie wstrzyknąć produkt.
EnglishPirsue is given into each infected teat of the udder for 8 consecutive days.
Preparat Pirsue podaje się do każdego zakażonego strzyku wymienia przez 8 kolejnych dni.
EnglishDo not touch cleaned teat ends before administering the infusion substance.
Przed podaniem antybiotyku nie należy dotykać umytych strzyków.
EnglishNow as soon as I pop the teat, sterile drinking water is going to come out.
Gdy odkręcę ustnik, wytryśnie sterylna, czysta woda.
EnglishSpecial care must, therefore, be taken by the operator not to introduce pathogens into the teat.
Operatorzy powinni zatem zachować szczególną ostrożność, aby nie wprowadzić patogenów do strzyku wymienia.
EnglishIt is given to dairy cows by infusion into the udder via the teat canal using a pre-filled syringe.
Jest on podawany krowom mlecznym we wlewie do wymienia poprzez kanał strzyku za pomocą fabrycznie napełnionej strzykawki.
EnglishBoth, the teat and the udder should be adequately cleansed and the teat end disinfected before using Pirsue.
Przed podaniem preparatu Pirsue należy dokładnie oczyścić zarówno strzyk, jak i wymię, a ponadto zdezynfekować koniec strzyku.
EnglishCare must be taken not to introduce pathogens into the teat in order to reduce the risk of E. coli infections.
W czasie podawania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie wprowadzić patogenów do strzyku i tym samym zredukować ryzyko zakażenia bakteriami E. coli.