"tectonic plate" translation into Polish

EN

"tectonic plate" in Polish

EN tectonic plate
volume_up
{noun}

1. geography

tectonic plate
It's coincident with the tectonic plate, the Juan de Fuca tectonic plate.
Zatem jest to system, o którym mówię, na zachodnim wybrzeżu -- idzie równo z płytą tektoniczną, z płytą tektoniczną Juan de Fuca.

Similar translations for "tectonic plate" in Polish

plate noun
to plate verb

Context sentences for "tectonic plate" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn plate tectonic theory, we knew that if you had plates collide, it made sense: they would crush into one another, you would thicken the crust, you'd uplift it.
Teoria tektoniki płyt mówiła, że jeśli zderzają się płyty, to miażdżą się wzajemnie, pokrywa ulega zgrubieniu i wypiętrza się.
EnglishI've been there six times: Four times I did work with National Geographic, making tectonic plate measurements; twice, I went with NASA doing remote sensing devices.
Byłem tam sześć razy, cztery razy pracowałem dla National Geographic, przy pomiarach płyty tektonicznej. ~~~ Dwa razy wybrałem się tam z NASA i pracowaliśmy nad urządzeniami do teledetekcji.