"tedious" translation into Polish

EN

"tedious" in Polish

EN tedious
volume_up
{adjective}

tedious (also: fractious, toilsome, whining, whiney)
volume_up
marudny {adj. m}
tedious (also: boring, drear, dreary, dull)
volume_up
nudny {adj. m}
Analyzing store performance is often a tedious task, involving time-consuming data gathering from multiple systems and sites.
Analiza działania sklepu to często nudne zadanie związane z czasochłonnym przeglądaniem danych zebranych z wielu systemów i lokalizacji.
tedious (also: annoying, arduous, awkward, burdensome)
Admittedly, this is a slow and sometimes tedious process, but it is important that we expand our goals and look at real world scenarios in order to develop efficient strategies.
Faktycznie, jest to powolny i czasami męczący proces, ale ważne jest, aby rozszerzać nasze cele i śledzić prawdziwe scenariusze na świecie celem opracowania skutecznych strategii.
tedious (also: arduous, laborious, strenuous)
volume_up
mozolny {adj. m}
volume_up
nużący {adj. m}
tedious
volume_up
żmudny {adj. m} [pej.]
In large networks, software distribution and updates are often tedious and tie up a lot of administration resources.
W dużych sieciach dystrybucja i aktualizacja oprogramowania to często żmudny i administracyjnie skomplikowany proces.
KA: But then you've got to figure out a way -- we will skip over the insanely tedious process of getting permits and getting everybody on board -- but simply funding this thing.
Trzeba było znaleźć jakiś sposób, ominąć szalenie żmudny proces zdobywania pozwoleń i zbierania wszystkich ludzi. ~~~ Po prostu sfinansować cały projekt.

Context sentences for "tedious" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd one of the most tedious ones, I think, was saying that beauty was about symmetry.
Jeden z najmniej, moim zdaniem, ciekawych głosił, że piękno bierze się z symetrii.
EnglishBut, that I be not further tedious unto thee, I entreat thee to hear us of thy clemency a few words.
Ale żebym cię długo nie bawił, proszę, abyś nas maluczko posłuchał według zwykłej twojej ludzkości.
EnglishAnalyzing store performance is often a tedious task, involving time-consuming data gathering from multiple systems and sites.
Analiza działania sklepu to często nudne zadanie związane z czasochłonnym przeglądaniem danych zebranych z wielu systemów i lokalizacji.
EnglishHow many problems of life can be solved actually by tinkering with perception, rather than that tedious, hardworking and messy business of actually trying to change reality?
Jak wiele życiowych problemów można rozwiązać dzięki bawieniu się ludzką percepcją, a nie żmudnemu, ciężkiemu i brudnemu zadaniu, jakim jest próba zmiany rzeczywistości?