"teenage girls" translation into Polish

EN

"teenage girls" in Polish

See the example sentences for the use of "teenage girls" in context.

Similar translations for "teenage girls" in Polish

teenage adjective
girls noun
girl noun

Context sentences for "teenage girls" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am personally responsible for six teenage girls and two teenage boys.
Osobiście jestem odpowiedzialna za sześć nastoletnich dziewczynek i dwóch nastoletnich chłopców.
EnglishIn the past, teenage girls found to be sexually active outside marriage have been executed for so-called 'crimes of sexual chastity'.
W przeszłości na nastoletnich dziewczętach uprawiających seks pozamałżeński wykonywano egzekucje za tzw. "przestępstwa przeciwko seksualnej czystości”.
EnglishThese are groups of teenage girls who have taken on Web logs, bulletin boards, other kinds of cooperative infrastructure, and have used it to set up support gr
Są to grupy nastoletnich dziewczyn, które opanowały blogi, fora internetowe, inne struktury kooperatywne, i użyły ich w celu stworzenia gru
EnglishAnd one of our biggest successes is we get mail from teenage girls in the middle of Iowa who say, "I Googled Jessica Simpson and stumbled on your site.
Jednym z największych sukcesów było kiedy dostaliśmy maile od nastolatek ze środkowej Iowy mówiące: "Googlowałam Jessice Simpson i natknęłam się na waszą stronę.
EnglishOf teenage girls who pledged sexual abstinence and virginity until marriage -- thank you George Bush -- the majority, 60 percent, yielded to sexual temptations within one year.
Spośród nastoletnich dziewczyn, które deklarowały seksualną abstynencję i dziewictwo do ślubu -- dziękuję ci George'u Bush -- większość, 60 procent, uległa pokusie w ciągu jednego roku.

Other dictionary words

English
  • teenage girls

More translations in the Romanian-English dictionary.