"teenagers" translation into Polish

EN

"teenagers" in Polish

EN teenagers
volume_up
{plural}

teenagers (also: adolescents)
We see people in their twenties are the most prolific, followed by teenagers, and then people in their thirties, and it dies out very quickly from there.
Najwięcej piszą ludzie po dwudziestce, potem nastolatki, następnie trzydziestolatki, potem rozkład szybko wygasa.
Young consumers and, in particular, teenagers and children are making extensive use of these new technologies and may be exposed to misleading and aggressive advertising.
Młodzi konsumenci, w szczególności nastolatki i dzieci, w szerokim zakresie korzystają z nowych technologii i mogą być narażeni na wprowadzającą w błąd i agresywną reklamę.
teenagers
Today, they are no longer being written by hobbyists and teenagers.
Dziś nie piszą ich już hobbiści i nastolatkowie.
So it used to be fairly easy to know that you're infected by a virus, when the viruses were written by hobbyists and teenagers.
Kiedyś każdy wiedział czy ma wirusa bo wirusy pisali hobbiści i nastolatkowie.
As teenagers -- just think back to your teenage years -- we're going through a dramatic and often disproportionate change in our facial appearance.
Jako nastolatkowie -- przypomnijcie sobie siebie w tym wieku -- przechodzimy przez nagłą i zwykle nieproporcjonalną zmianę wyglądu naszej twarzy.

Synonyms (English) for "teenager":

teenager

Context sentences for "teenagers" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.
Na przykład o dwóch nastolatkach wciąż przetrzymywanych w Osetii Południowej.
EnglishIran's judges routinely pass death sentences on homosexuals and teenagers.
Irańscy sędziowie rutynowo skazują homoseksualistów i nastolatków na karę śmierci.
EnglishBut unfortunately that looked like a school reunion of professional teenagers.
To niestety wyglądało jak jakieś spotkanie klasowe pracującej młodzieży.
EnglishTurns out sometimes, you have to trick teenagers into writing poetry.
Okazuje się czasem, że musisz podejść nastolatków podstępem, by zaczęli pisać wiersze.
EnglishWe're now at another moment when another wave of teenagers are entering a cruel job market.
Będziemy mieli milion bezrobotnych młodych ludzi przed końcem tego roku.
EnglishTeenagers (aged 12 to 16 years) should be dosed as for adults.
U młodzieży (w wieku od 12 do 16 lat) należy stosować takie same dawki jak u dorosłych.
EnglishAttackers frequently just cut the throats of women and teenagers.
Nastolatkom, kobietom napastnicy często po prostu podrzynają gardła.
EnglishAnd for those of you that have teenagers, you know what that's like.
Ci z was, którzy mają nastoletnie dzieci, wiedzą o czym mówię.
EnglishAt the beginning of November, several teenagers became victims of this.
Na początku listopada ofiarami padło kilku nastolatków.
EnglishAsk a room full of teenagers the same thing. ~~~ Teenagers do not wear wristwatches.
Gdyby spytać nastolatków, mało kto by się zgłosił.
EnglishWell we studied teenagers' attitudes to photographs of patients having this corrective facial surgery.
Zbadaliśmy nastawienie nastolatków do zdjęć pacjentów poddanych korekcyjnym operacjom twarzy.
EnglishAimed at young teenagers and their teachers, it presents the monetary policy of the Eurosystem.
Przedstawia politykę pieniężną Eurosystemu i jest przeznaczony dla nastolatków oraz ich nauczycieli.
EnglishAnd so we try to ask: What kind of school would have the teenagers fighting to get in, not fighting to stay out?
Więc pytamy: Jaka szkoła nie kusiłaby nastolatków by z niej wiać, a wręcz przeciwnie?
EnglishThe Beatles, the first pop supergroup, attract huge crowds of teenagers wherever they appear.
The Beatles, pierwsza supergrupa muzyki pop, gdziekolwiek się tylko pojawiają, przyciągają ogromne rzesze nastolatków.
EnglishDeath penalties for teenagers are contrary to the international obligations of the Islamic Republic of Iran.
Wyroki śmierci na młodocianych są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Islamskiej Republiki Iranu.
EnglishI discovered during my recovery the third leading cause of death amongst teenagers is suicide.
Odkryłem podczas mojego dochodzenia do zdrowia, że trzecią główną przyczyną śmierci wśród nastolatków jest samobójstwo.
EnglishThese are the teenagers, typically, who'd be standing out on the street corner, selling the drugs.
Z narażeniem życia sprzedają towar na ulicy.
EnglishThe exhibition WendeKinder shows portraits of teenagers who were born in East Germany in 1989/1990
Wystawa „Dzieci przełomu” prezentuje portrety młodych ludzi, którzy urodzili się w Niemczech Wschodnich w latach 1989/1990
EnglishThe accident was widely covered on the television news, and the French President met the parents of the two teenagers.
O wypadku szeroko informowały wiadomości telewizyjne, a francuski prezydent spotkał się z rodzicami dwóch nastolatków.
EnglishTwo teenagers in South Ossetia are still in custody, although Mr Hammerberg was promised that they would be released.
W Południowej Osetii wciąż przetrzymywana jest dwójka nastolatków, choć pan Hammerberg otrzymał obietnicę ich zwolnienia.