"teeth have" translation into Polish

EN

"teeth have" in Polish

See the example sentences for the use of "teeth have" in context.

Similar translations for "teeth have" in Polish

teeth noun
to teeth verb
Polish
tooth noun
Polish
to have verb

Context sentences for "teeth have" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUltimately, it is important for an organisation of this kind to have teeth.
W końcu to ważne, aby organizacja tego rodzaju miała szkielet.
EnglishDental and periodontal disorders, which may lead to loss of teeth, have rod
U pacjentów otrzymujących preparat Viraferon w skojarzeniu z rybawiryną obserwowano zaburzenia zębów i przyzębia.
EnglishIt does have big teeth, however, and it's kind of hard to convince people if an animal has big teeth, that it's a harmless creature.
Co nie zmienia faktu, że gawial ma wielkie zęby i trudno przekonać ludzi, że jest niegroźny.
EnglishDental and periodontal disorders, which may lead to loss of teeth, have been reported in patients receiving Viraferon and ribavirin combination therapy.
Ponadto, suchość w jamie ustnej może powodować uszkodzenie zębów i błony śluzowej jamy ustnej op
EnglishDental and periodontal disorders, which may lead to loss of teeth, have been reported in patients receiving Viraferon and ribavirin combination therapy.
U pacjentów otrzymujących preparat Viraferon w skojarzeniu z rybawiryną obserwowano zaburzenia zębów i przyzębia.
EnglishIt never did have any teeth.
EnglishDental and gum disorders, which may lead to loss of teeth, have been reported in patients receiving Pegasys and ribavirin combination therapy.
U pacjentów leczonych lekiem Pegasys w skojarzeniu z rybawiryną obserwowano zaburzenia zębów i dziąseł, które mogą prowadzić do wypadania zębów.
EnglishOr you know, "My, what big teeth you have."
To poruszanie ustami po prawej było naprawdę jej sposobem na powiedzienie mu: "Hej, popatrz jaka jestem duża!" Albo "Jakie masz wielkie zęby".
English. ~~~ Scanning teeth today, you can have your teeth scanned and dental coatings made in this way to fit you.
Możemy również stworzyć protezy dostosowane do indywidualnych potrzeb Skanowanie zębów, możemy zeskanować sobie zęby w celu wytworzenia pasujących warstw.
EnglishI therefore think that there are certainly some positive points that are worth emphasising, because some of the directive's bureaucratic teeth have been pulled.
W związku z tym uważam, że bez wątpienia są pewne pozytywne punkty warte uwydatnienia, ponieważ wyeliminowano niektóre biurokratyczne aspekty przedmiotowej dyrektywy.
EnglishDental and periodontal disorders, which may lead to loss of teeth, have been reported in patients receiving Rebetol and peginterferon alfa-2b or interferon alfa-2b combination therapy.
U pacjentów otrzymujących preparat Rebetol w skojarzeniu z peginterferonem alfa- 2b lub interferonem alfa- 2b obserwowano zaburzenia zębów i przyzębia.
EnglishYou know, in primates, there is this phenomenon called sexual dimorphism, which simply means males are larger than females and males have larger teeth than the females.
Wśród naczelnych istnieje dymorfizm płciowy, co oznacza po prostu, Wśród naczelnych istnieje dymorfizm płciowy, co oznacza po prostu, że samce są większe i mają większe zęby niż samice.
EnglishTo put it plainly, either the Stability and Growth Pact has this strange technical element that I have just mentioned, and then the Stability and Growth Pact will have teeth, or else it does not.
Mówiąc wprost, albo pakt stabilności i rozwoju będzie miał w sobie ten dziwny techniczny element, o którym wspomniałem, albo nie będzie miał siły oddziaływania.
EnglishDental and periodontal disorders Dental and periodontal disorders, which may lead to loss of teeth, have been reported in patients receiving Pegasys and ribavirin combination therapy.
Zaburzenia zębów i okołozębowe U pacjentów otrzymujących preparat Pegasys w skojarzeniu z rybawiryną obserwowano zaburzenia zębów i okołozębowe, które mogą prowadzić do wypadania zębów.

Other dictionary words

English
  • teeth have

Even more translations in the English-German dictionary by bab.la.