"telemedicine" translation into Polish

EN

"telemedicine" in Polish

See the example sentences for the use of "telemedicine" in context.

Context sentences for "telemedicine" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we designed this telemedicine solution.
Zaprojektowaliśmy to telemedyczne rozwiązanie.
EnglishThis was a connection, just a meeting with somebody who wanted to develop Africa's first telemedicine center, in Tanzania.
To był kontakt, zwykłe spotkanie z kimś, kto chciał rozwinąć w Tanzanii pierwsze zdalne centrum medyczne w Afryce.
EnglishWe make sure that the telemedicine platform gives access to expert medical specialists anywhere in the world, just by a click of the button.
Chcemy być pewni, że platforma telemedyczna daje dostęp do specjalistów medycznych na całym świecie, za jednym kliknięciem.
EnglishEuropean reference networks, technology standards and the development of telemedicine will bolster the cross-border cooperation that is already underway.
Europejskie sieci referencyjne, standardy technologiczne i rozwój medycyny na odległość wzmocnią współpracę transgraniczną, która już funkcjonuje.

Other dictionary words

English
  • telemedicine

Have a look at the English-Polish dictionary by bab.la.