"telephone" translation into Polish

EN

"telephone" in Polish

EN telephone
volume_up
{noun}

telephone (also: call, phone, blower)
This is my pocket wireless telephone, Iridium satellite phone.
To jest mój telefon bezprzewodowy telefon satelitarny Iridium.
And it turns out, that there was one telephone in Bangladesh for every 500 people.
Wychodzi na to, że w Bangladeszu był 1 telefon na każdych 500 ludzi.
I talk to my mother once in a blue moon on the telephone.
Od wielkiego dzwonu rozmawiam z mamą przez telefon.

Synonyms (English) for "telephone":

telephone

Context sentences for "telephone" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe often cite telephone, transport, financial, medical, and educational services.
Często cytujemy usługi telefoniczne, transportowe, finansowe, medyczne i edukacyjne.
EnglishI have had a long telephone conversation with the Ukrainian Energy Minister.
Przeprowadziłem długą rozmowę telefoniczną z ukraińskim ministrem ds. energii.
EnglishUsing the very first telephone, Watson was in fact dialed into the heavens.
Używając pierwszego telefonu, Watson tak naprawdę, połączył się z niebiosami.
EnglishThere are about 115,000 people who are retailing telephone services in their neighborhoods.
Jest około 115 000 ludzi sprzedających usługi telefoniczne w swoich okolicach.
EnglishAll consumers use private booking systems, the internet or the telephone.
Wszyscy konsumenci korzystają z prywatnych systemów rezerwacji, Internetu lub telefonu.
EnglishWe often telephone each other, and you have come to lunch three times at the Élysée Palace.
Często do siebie telefonujemy i trzy razy jedliśmy razem lunch w Pałacu Elizejskim.
EnglishFor certain transactions, sellers may require access to your telephone number.
W przypadku niektórych transakcji sprzedawcy mogą wymagać podania numeru telefonu kupującego.
EnglishThe line carried the telephone signals that would later make Bell a household name.
Linia ta przenosiła impulsy telefoniczne, które później uczyniły Bella osobą światowej sławy.
EnglishAnd so the impact of one new telephone, which is on the vertical axis, is very little.
Wpływ jednego telefonu, pokazany na osi pionowej, jest bardzo mały.
English(32) 38.20.73.76 България Teva Pharmaceuticals Bulgaria EOOD Telephone: +359 2 943 02 51.
(32) 38. 20. 73. 76 България Teva Pharmaceuticals Bulgaria EOOD Telephone: +359 2 943 02 51.
EnglishBut in order to expand that, you need a river, or you need a highway, or you need telephone lines.
Żeby ją powiększyć, potrzebujemy rzeki, autostrady albo linii telefonicznych.
EnglishIt will be easier for people to take telephone numbers with them when changing operators.
Ułatwione zostanie również zachowanie numeru przy zmianie operatora.
EnglishAnd that makes us larger than the U.S. as a telephone market.
To sprawia, że jesteśmy większym rynkiem telefonicznym niż Stany Zjednoczone.
EnglishSuomi/Finland Pfizer Oy Animal Health, Telephone: +358 (0)9 4300 40
Suomi/ Finland Pfizer Oy Animal Health, Telephone: +358 (0) 9 4300 40
EnglishAnd the situation that irked me and mystified me the most was his use of a landline telephone.
Najbardziej mnie dziwił i irytował jego sposób używania telefonu.
EnglishIt took us half a century to adopt the telephone, the first virtual-reality technology.
50 lat zabrało nam przyswojenie telefonu pierwszej technologii wykorzystującej rzeczywistość wirtualną.
EnglishWe have managed to open the secret telephone book in the Commission.
Udało nam się otworzyć tajną książkę telefoniczną w Komisji.
EnglishWhat a good initiative it was to set up a single telephone number.
Jak dobrą inicjatywą było stworzenie jednego numeru telefonu.
EnglishSo yes, they're building roads, yes, they're putting in telephone, yes, there will be television.
Tak, buduje się drogi, podłącza telefony, tak, będzie telewizja.
EnglishThey are permitted three telephone calls and one shower a week.
Mają prawo do trzech telefonów i jednego prysznica w tygodniu.