EN telephones
volume_up
{plural}

telephones (also: phones)
(Laughter) Telephones, infrastructures do not guarantee you economic growth.
(śmiech) Telefony czy infrastruktura nie zagwarantują wam rozwoju gospodarczego.
You know, when I grew up in India, telephones were a rarity.
Kiedy dorastałem w Indiach telefony były rzadkością.
As a kid I saw him come over to me with radios and telephones and all sorts of things.
Przynosił mi radia, telefony itp.

Synonyms (English) for "telephone":

telephone

Context sentences for "telephones" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe vast rural areas, where 100 million people lived, there were no telephones.
Rozległe rejony wiejskie, zamieszkane przez 100 milionów ludzi, nie posiadały telefonów.
EnglishThere were a lot of reasons people told me why we don't have enough telephones.
Ludzie mówili, że jest wiele przyczyn, dla których nie posiadamy wystarczającej liczby telefonów.
EnglishAnd if that's the case, then the question is how many telephones did we have at that time?
Jeśli tak rzeczywiście jest, pozostaje pytanie, ile telefonów posiadaliśmy w tamtym momencie?
EnglishCountry 1 has more telephones, and Country 1 has a longer system of railways.
Kraj 1 ma więcej telefonów i lepiej rozwinięty system kolei.
EnglishAfter the country reported very impressive statistics on telephones, the country collapsed.
Po tym jak kraj uzyskał bardzo imponujące dane statystyczne dotyczące ilości telefonów, kraj upadł.
EnglishActually the country with more telephones is the Soviet Union, and the data referred to 1989.
Tak naprawdę krajem z większą ilością telefonów jest Związek Radziecki, a dane te dotyczą roku 1989.
EnglishIt also covers the purchase of mobile telephones and ancillary equipment as well as the cost of technical assistance.
Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.
EnglishCountry 2, that has fewer telephones, is China.
Krajem 2, który ma mniej telefonów, są Chiny.
EnglishBut you know, they have, after all, evolved in a country without telephones, so they are decentralized.
Mówiąc jak najkrócej: poszedłem do Banku i powiedziałem "Mogę połączyć wasze oddziały i sprawić, że będziecie bardziej wydajni".
EnglishI'm not talking about designing telephones that look like that, and I'm not looking at designing architecture like that.
Nie mam na myśli projektowania telefonów wyglądających właśnie tak, i nie szukam architektury projektowania takiej jak ta.
EnglishSo we could do that for telephones.
Moglibyśmy zrobić to samo z telefonami.
EnglishRecently the European Parliament forced through a reduction in the prices of international telephone calls from mobile telephones.
Parlament Europejski przeforsował niedawno obniżenie cen międzynarodowych rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych.
EnglishThe World Wide Web, the GSM standard for mobile telephones, the MPEG standard for digital content and ADSL technology are European inventions.
Sieć WWW, standard GSM dla telefonii ruchomej, standard MPEG dla treści cyfrowych i technologia ADSL to wszystko wynalazki europejskie.
EnglishWe went from almost no Afghans having mobile telephones during the Taliban to a situation where, almost overnight, three million Afghans had mobile telephones.
Podczas reżimu talibów nie było prawie telefonów komórkowych. ~~~ Dzisiaj, w błyskawicznym tempie, już 3 miliony Afgańczyków ich używa.
EnglishThe very first landline telephones, the inventors thought that they would be used for people to listen in to live performances from West End theaters.
Wynalazcy pierwszych telefonów sądzili, że będą one wykorzystywane sądzili, że będą one wykorzystywane do słuchania na żywo przedstawień teatralnych z West Endu.
EnglishAt the moment, the overwhelming majority of people are still somewhat reluctant to use mobile telephones when they are abroad due to the fear of the roaming bill.
W chwili obecnej przeważająca większość ludzi dość niechętnie korzysta z telefonów komórkowych podczas pobytu za granicą, ponieważ obawiają się wysokich rachunków za roaming.
EnglishIf you know nothing about China and the Soviet Union other than the fact about their telephones, you would have made a poor prediction about their economic growth in the next two decades.
Jeżeli nie wiecie nic na temat Chin i Związku Radzieckiego poza ich stanem telefonów, trudno byłoby Wam prognozować na temat ich rozwoju gospodarczego następnych dwóch dekad.