"telephony" translation into Polish

EN

"telephony" in Polish

See the example sentences for the use of "telephony" in context.

Context sentences for "telephony" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have now reached the second stage in the process of reducing roaming fees for voice telephony.
Osiągnęliśmy drugi etap procesu obniżania cen roamingu w telefonii głosowej.
EnglishThe whole history of telephony is a story of dealing with that uncertainty.
Cała historia telefonii to historia pokonywania niepewności.
EnglishA pilot project for the introduction of Internet telephony (voice over IP) will be started.
Rozpocznie się wdrażanie pilotażowego projektu wprowadzenia telefonii internetowej (voice over IP).
EnglishThat's the kind of rules that the cellphone company that Nelson purchases his telephony from operates under.
W taki sposób działa operator telefonii komórkowej, u którego Nelson kupił swój telefon.
EnglishJabra M5390 - TMC Internet Telephony - Product of the year
Jabra M5390 – TMC Internet Telephony – Produkt roku
EnglishVoice over Internet Protocol (VoIP) and games consoles are in no way comparable to traditional telephony services.
Protokołu VoIP oraz gier na konsole nie da się w żaden sposób porównać z tradycyjnymi usługami telefonicznymi.
EnglishThe same is true of mobile telephony.
Do tego celu wykorzystywana jest także telefonia komórkowa.
EnglishInformation technologies, and especially the Internet and mobile telephony, have enabled the development of the Information Society.
Technologie informacyjne, zwłaszcza Internet i telefonia komórkowa, umożliwiły rozwój społeczeństwa informacyjnego.
EnglishIn the meantime we have witnessed revolutionary technological changes in the development of mobile telephony and the Internet.
W międzyczasie byliśmy świadkami rewolucyjnych zmian technologicznych w zakresie rozwoju telefonii komórkowej oraz Internetu.
English. ~~~ They've never heard of telephony. ~~~ OK, they just use Skype.
Dzieci z tej wioski zaczęły naukę angielskiego od słowa Google, nie słyszały o telefonach, znają tylko Skype'a.
EnglishWe are talking about the 700 MHz frequency band, which also has an extraordinary capacity for mobile telephony and its development.
Rozmawiamy o częstotliwościach pasma 700 MHz, które również stanowi wspaniały potencjał dla telefonii komórkowej i jej rozwoju.
EnglishJabra's line of professional headsets and audio solutions meet the telephony needs of your modern work environment.
Linia firmy Jabra profesjonalnych zestawów słuchawkowych i rozwiązań audio spełnia wymagania telefoniczne Twojego nowoczesnego stanowiska pracy.
EnglishTelephony and television, GPS, but also weather forecasting or even long-distance medical care have dramatically changed our way of life.
Telefonia i telewizja, GPS, ale również prognozowanie pogody, a nawet opieka medyczna na odległość diametralnie zmieniły nasz sposób życia.
EnglishTelephony, computers, videotapes, CD-ROMs and so on are all our specialized mechanisms that we've now built within our society for handling that information.
Telefonia, komputery, taśma video, CD-Rom itd., są naszymi mechanizmami które powstały w naszych społeczeństwach do obsługi informacji.
EnglishTelevision and mobile telephony are proposed as the main beneficiaries of the digital dividend, but I want to stress the importance of wireless Internet.
Telewizja i telefonia komórkowa - to się proponuje jako głównych beneficjentów dywidendy - ale ja chciałem podkreślić jedną ważną rzecz: bezprzewodowy Internet.
EnglishWorks with your existing telephony system Jabra Speak™ 410 works well with the leading brands within Unified Communications solutions and VoIP clients.
Współpracuje z Twoim obecnym systemem telefonicznym Jabra Speak™ 410 dobrze współpracuje z rozwiązaniami Unified Communications uznanych marek oraz z klientami VoIP.
EnglishCopenhagen Airport, DenmarkNorthern Europe’s best airport in 2012 experiences that Microsoft® Lync™ and Jabra move their telephony into the 21st century.
Lotnisko w Kopenhadze, DaniaNajlepsze lotnisko w Północnej Europie w 2012 roku uważa, że program Microsoft® Lync™ oraz produkty Jabra przeniosły ich telefonię w XXI wiek.

Other dictionary words

English
  • telephony

Moreover, bab.la provides the English-Thai dictionary for more translations.