"telepresence" translation into Polish

EN

"telepresence" in Polish

EN telepresence
volume_up
{noun}

1. IT

telepresence

Context sentences for "telepresence" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd same thing here, Social Tele-presence.
I to samo pojawia się tutaj... Tele-obecność Towarzyska.
EnglishSo, I began designing a new technology of telepresence, using robotic systems to replicate myself, so I wouldn't have to cycle my vehicle system.
Zacząłem więc pracować nad nową technologią "teleobecności", używając robotów, które powielają moją pracę, żebym sam nie musiał nurkować.
EnglishAnd while I walk outside, I'll just mention that here we're using this for telepresence, but you can equally well use this on the spot, for augmented reality.
Pozwolę sobie nadmienić, że stosujemy tą technologię do teleobecności. ~~~ ale można tego też używać będąc na miejscu w kontekście rozszerzonej rzeczywistości.
EnglishAnd the goal of the program is to launch an era of scientific discovery and understanding across and within the ocean basins, utilizing widely accessible, interactive telepresence.
I celem programu jest otwarcie ery odkryć naukowych i zrozumienie basenów oceanicznych wzdłuż i wszerz, wykorzystując szeroko dostępną interaktywną teleobecność.
EnglishSo we've been exploring a lot of ideas in telepresence and mixed reality to literally allow kids to project their ideas into this space where other kids can interact with them and build upon them.
Badaliśmy wiele pomysłów na teleobecność i mieszaną rzeczywistość by pozwolić dzieciom tworzyć rzeczywistość w której będą bawić się z innymi dziećmi, korzystając z ich wyobraźni.