"telescope" translation into Polish

EN

"telescope" in Polish

EN telescope
volume_up
{noun}

1. astronomy

telescope (also: Tel, Telescopium)
And with a more powerful telescope, you'll be able to see stars, and planets.
Przez jeszcze silniejszy teleskop można byłoby zobaczyć gwiazdy i planety.
Could you image if we looked through the Hubble Telescope and we saw that?
Wyobrażacie sobie, że patrzycie przez teleskop Hubble'a i widzicie to?
So here's an observer: it could be an eye; it could be a telescope.
Mamy obserwatora: oko, lub teleskop... Obserwator widzi galaktykę.
telescope (also: refractor)

Synonyms (English) for "telescope":

telescope
English

Context sentences for "telescope" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhile it's Kepler the telescope, the instrument that stares, it's we, life, who are searching.
Kepler wypatruje planet zdatnych do życia, ale to my, istoty żywe ich poszukujemy.
EnglishFrom Siberia to the Atacama Desert in Chile, to see something called The Very Large Telescope.
Od Syberii do Pustyni Atacama w Chile, żeby zobaczyć coś zwanego Bardzo Dużym Teleskopem.
EnglishWith the Hubble Space Telescope, we're looking at hundreds of millions of years to a billion years.
Dzięki teleskopowi Hubble'a sięgamy od setek milionów do miliardów lat w przeszłość.
EnglishMany of the images you are seeing are earlier from the Hubble Space Telescope.
Są zanurzone w morzu ciemnej materii, zakrzywiają światło.
EnglishAnd that's the reason that for this experiment we've used the world's largest telescope.
Użyliśmy do tego eksperymentu największego teleskopu na Ziemi.
EnglishAnd with this telescope we should be able to see stars that are even closer to the center of the galaxy.
Z takim teleskopem będziemy mogli ujrzeć gwiazdy jeszcze bliżej centrum Galaktyki.
EnglishI can tell you for a fact, that the next one that they're planning is called The Extremely Large Telescope.
Faktem jest to, że następny, który planują, nazwą Ekstremalnie Dużym Teleskopem.
EnglishAnd thanks to the creators of the WorldWide Telescope, we can now start to have a dialogue with the universe.
Dzięki twórcom WorldWide Telescope, możemy rozpocząć dialog ze wszechświatem.
EnglishThis is the integration of WorldWide Telescope into our maps.
A tak wygląda integracja WorldWide Telescope z naszym systemem map.
EnglishThrough a small telescope, this would look quite blank, but you see here hundreds of little, faint smudges.
W małym teleskopie obraz wyglądałby na pusty, ale tu widać setki małych, rozmytych plamek.
EnglishAnd one piece of engineering that I want to leave you with as regards this telescope is the mirror.
Jednym z zagadnień inżynierii, które chcę z Wami zostawić, dotyczących tego teleskopu, jest lustro.
EnglishAnd the bigger the telescope, the bigger that universe becomes.
I im większe teleskopy, tym większy staje się Wszechświat.
EnglishIt's called the WorldWide Telescope, and I want to thank TED and Microsoft for allowing me to bring it to your attention.
To WorldWide Telescope. ~~~ Dziękuję TED oraz Microsoft za umożliwienie tej prezentacji.
English(Laughter) And you wouldn't believe it, but the one after that is going to be called The Overwhelmingly Large Telescope.
(Śmiech) Nie uwierzycie, ale kolejny nazwą Niezwykle Dużym Teleskopem.
EnglishI think the WorldWide Telescope will convince you that we may be tiny, but we are truly, wonderfully significant.
WorldWide Telescope przekona was, że mimo naszych małych rozmiarów, jesteśmy wspaniali i znaczący.
EnglishBecause with our own little telescope, just in the next two years, we'll be able to identify at least 60 of them.
Przy pomocy naszego teleskopu, w ciągu następnych dwóch lat zidentyfikujemy co najmniej 60 z nich.
EnglishThe one way to discover about aliens is to tune your radio telescope and listen to the signals.
Jednym ze sposobów szukania kosmitów jest słuchanie sygnałów przez radioteleskop, czekanie na interesującą transmisję.
EnglishAnd so WorldWide Telescope will be available this spring.
WorldWide Telescope stanie się dostępny wiosną.
EnglishIt'll be a free download -- thank you, Craig Mundie -- and it'll be available at the website WorldWideTelescope.org,
To darmowy program. ~~~ Dziękuję, Craig Mundie. ~~~ Będzie można go pobrać z Worldwidetelescope.org,
EnglishSo, it's kind of like very fancy eyeglasses for your telescope.