"television channel" translation into Polish

EN

"television channel" in Polish

EN television channel
volume_up
{noun}

television channel (also: TV channel)

Synonyms (English) for "television channel":

television channel

Context sentences for "television channel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe was the chief editor of the local television channel 'Kolyma Plyus'.
To był redaktor naczelny lokalnej telewizji "Kołyma plus”.
EnglishIn view of this, we expect the Farsi television channel, awarded to Euronews by the European Commission, to be up and running very soon.
W związku z tym oczekujemy szybkiego pojawienia się kanału telewizyjnego w języku perskim, który Komisja Europejska zleciła stacji Euronews.
EnglishMr President, last month, the Catalan Public Television channel (TV3) was shut down in Valencia by the regional Valencian government.
Panie Przewodniczący! W zeszłym miesiącu kanał Publicznej Telewizji Katalońskiej (TV3) został zamknięty w Walencji przez regionalny rząd walencki.
English(In addition, the chairman of the largest privately-owned television channel, TF1, was Mr Sarkozy's best man and therefore has a very close relationship with him.)
(Ponadto prezesem największej prywatnej stacji telewizyjnej był drużba pana Sarkozy'ego, utrzymujący z nim bardzo bliskie stosunki.)
EnglishThe Commission and the Council should consider offering financial support to the project, which is already in existence, to create the independent Belarusian television channel Belsat.
Komisja i Rada powinny rozpatrzyć wsparcie finansowe na rzecz projektu, który już istnieje i dotyczy utworzenia niezależnego kanału telewizyjnego Belsat.
EnglishThis week saw the launch of the first ever Gaelic language television channel - a welcome development in the promotion of the linguistic diversity of both Scotland and Europe.
W tym tygodniu miało miejsce uruchomienie pierwszego w dziejach telewizji kanału w języku celtyckim - radosne wydarzenie w promowaniu różnorodności językowej zarówno Szkocji, jak i Europy.