"television show" translation into Polish

EN

"television show" in Polish

See the example sentences for the use of "television show" in context.

Context sentences for "television show" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was a television show -- it was a NOVA show on PBS -- about caves in New Mexico.
To był program telewizji NOVA, nadawany na kanale PBS, opowiadający o jaskiniach w Nowym Meksyku.
EnglishSo I was on a national television prime-time show.
Byłam więc w programie publicznej telewizji podczas najlepszych godzin oglądalności.
EnglishAnd it was the most popular television show in Afghan history. ~~~ Every Afghan family wanted to watch it.
Był to najbardziej popularny program telewizyjny w historii Afganistanu Każda rodzina Afgańska chciała go obejrzeć.
EnglishI wound up on every television show.
Pojawiałem się w każdym programie telewizyjnym.
EnglishCan a television programme, for example, show a homosexual couple that is happy, or must it only show one that is unhappy?
Czy na przykład w programie telewizyjnym można pokazać parę homoseksualną, która jest szczęśliwa, czy tylko taką, która jest nieszczęśliwa?
EnglishSo, one time, I was at home watching television on the couch while my wife was putting our child to bed, and I was watching a television show.
Ale pewnego dnia, gdy będąc w domu oglądałem telewizję, a moja żona kładła nasze dzieci do łóżka, i oglądałem program telewizyjny.

Other dictionary words

English
  • television show

Even more translations in the English-Spanish dictionary by bab.la.