"television station" translation into Polish

EN

"television station" in Polish

See the example sentences for the use of "television station" in context.

Similar translations for "television station" in Polish

television noun
station noun

Context sentences for "television station" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAdded to this are the attempts to pressurise and manipulate the public television station.
Ponadto mamy do czynienia z próbami wywierania presji i manipulowania stacją telewizji publicznej.
EnglishNTDTV, the only uncensored television station in China, must be allowed to resume its transmissions without delay.
NTDTV, jedyna niecenzurowana stacja telewizyjna w Chinach, musi uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie nadawania bezzwłocznie.
EnglishThis satellite television station broadcasts 24 hours a day in Chinese and English via satellites over Asia, Europe, Australia and North America.
Ta satelitarna stacja telewizyjna nadaje 24 godziny na dobę w języku chińskim i angielskim drogą satelitarną w Azji, Europie, Australii i Północnej Ameryce.
EnglishIn the last few days, the European Parliament has received an appeal from journalists at the Ukrainian television station TVi, who complain of political pressure and constant surveillance.
W ostatnich dniach dotarł do Parlamentu Europejskiego apel dziennikarzy ukraińskiej stacji TVi, którzy skarżą się na naciski polityczne i ciągłą inwigilację.

Other dictionary words

English
  • television station

In the Portuguese-English dictionary you will find more translations.