"tell me" translation into Polish

EN

"tell me" in Polish

See the example sentences for the use of "tell me" in context.

Context sentences for "tell me" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd let me tell you right now, it's fine that we would all be very happy with speech.
I pozwolę sobie stwierdzić, że to dobrze, że cieszylibyśmy się ze słyszenia mowy.
EnglishIt is not true - or can you tell me why prices are higher in the United Kingdom?
To nieprawda - a może powiecie mi państwo, dlaczego ceny są wyższe w Wielkiej Brytanii?
EnglishLet me tell you this, as well: We, the PPE Group, will not be cowed by this accusation.
Powiem też państwu tak: my, grupa PPE, nie damy się zastraszyć tym oskarżeniem.
EnglishCan you tell me if the direction of writing is right to left or left to right?
Czy potraficie powiedzieć, czy pisano je od prawej do lewej czy odwrotnie?
EnglishWell, Mr President, colleagues, let me tell you that I agree with Mrs Wallis.
Otóż, panie przewodniczący, drodzy koledzy posłowie, zgadzam się z panią poseł Wallis.
EnglishJesus answered, Sayest thou this of thyself, or did others tell it thee concerning me?
Odpowiedział mu Jezus: A samże to od siebie mówisz, czylić insi powiedzieli o mnie?
EnglishI mean, it's really not news for me to tell you that innovation emerges out of groups.
To nie jest dla mnie żadna nowość kiedy mówię, że innowacje pochodzą od grup.
EnglishNow tell me something, General..... what do your knees look like in shorts?
Teraz mi coś powiedz, Generale..... jak twoje kolana wyglądają w krótkich spodenkach?
EnglishSo, with that in mind, first of all let me tell you, I'm one of five children.
Biorąc to pod uwagę, pozwólcie mi najpierw powiedzieć, że jestem jednym z piątki dzieci.
EnglishLet me just tell you, briefly, my personal journey, which led me to come to this point.
Pozwólcie mi krótko opowiedzieć moją osobistą podróż, która przywiodła mnie aż tutaj.
EnglishSo do not tell me that you still stand where you stood two years ago.
Zatem proszę nam nie mówić, że jest Pani w tym samym miejscu, co dwa lata temu.
EnglishLadies and gentlemen, tell me, does Europe need such a sacrifice today?
Panie i panowie! Powiedzcie, czy Europa potrzebuje dziś takiego wyrzeczenia?
EnglishCan someone please tell me what they are being allowed to negotiate on?
Czy ktoś może mi powiedzieć w jakich sprawach mogą oni prowadzić negocjacje?
English(Laughter) Chris asked me to tell again how we found the structure of DNA.
Śmiech Chris poprosił mnie abym ponownie opowiedział o odkryciu kodu DNA.
EnglishHowever, in that respect, let me tell you something that you may not be aware of.
W tym względzie pozwolę sobie jednak powiedzieć coś, czego Państwo możecie nie być świadomi.
EnglishBut tell me this, Mrs. Silver, this lady you gave the coffee to --
Ale niech mi pani powie, pani Silver, ta kobieta którą poczęstowała pani kawą...
EnglishMy officials tell me that you have produced a highly factual and competent report.
Moi urzędnicy powiedzieli mi, że przygotowali Państwo bardzo rzeczowe i fachowe sprawozdanie.
English(Do not tell me the European Parliament is letting fishwives in now?)
(Proszę mi teraz nie mówić, że Parlament Europejski nie napuszcza przekupek)
EnglishAnd the chief captain came and said unto him, Tell me, art thou a Roman?
A przystąpiwszy hetman, rzekł mu: Powiedz mi, jeźliś ty jest Rzymianinem?
EnglishAnd those, for example, are anything you tell me that I know is not true.
Tak jest gdy opowiadasz mi o czymś, o czym ja wiem, że nie jest prawdą.

Other dictionary words

English
  • tell me

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.