"tell me more" translation into Polish


Showing results for "to tell". "tell me more" is currently not in our dictionary.
EN

"tell me more" in Polish

EN to tell
volume_up
[told|told] {verb}

to tell (also: to mouth, to say, to speak)
I would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
Pragnę powiedzieć, iż nie ma podstawy prawnej unijnej polityki sportowej.
If you are taking a treatment against parasite infection, please tell your doctor.
Jeśli pacjent otrzymuje leczenie przeciwpasożytnicze, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
I can tell you that there is an important initiative on violent radicalisation.
Mogę państwu powiedzieć, że powstała ważna inicjatywa dotycząca gwałtownej radykalizacji.
We Europeans therefore have the right to tell others not to take that path.
W związku z tym mamy, jako Europejczycy, prawo mówić innym, aby nie szli tą drogą.
And I'm sorry to tell you, you're like a poker player, you have a tell.
I przykro mi to mówić, ale jesteś jak pokerzysta -- coś cię zdradza.
Because why would you have to tell people that something was actually hot?
Bo jak inaczej wytłumaczyć, że musi się mówić ludziom, że coś jest faktycznie gorące?
to tell (also: to narrate)
So, I want to tell you about a tragic problem and a breakthrough technology.
Chcę wam opowiedzieć o poważnym problemie i o przełomie technologicznym.
And I'm trying to tell stories only I can tell -- like this story.
Ja opowiadam historie, które potrafię opowiedzieć tylko ja, tak jak tę teraz.
And then I can't tell you how hard it is to do that radiator, which is curved.
Nie sposób też opowiedzieć, jak trudno tak wyprofilować chłodnicę.
I can't tell you anymore about that one because I stopped reading it at the headline.
Nie mogę wam o tym opowiadać przestałam czytać takie informacje.
We also have to comply with the rule of law: after that, we can tell others about it.
Dopiero wówczas możemy o niej opowiadać innym.
Larry Lessig: So what he does is he begins to tell us about these three videos.
Larry Lessig: zatem zaczyna opowiadać nam o tych trzech nagraniach.
It was all the lies that got told before and after.
Były tam wszystkie kłamstwa wypowiedziane przed i po.
Finance is a very positive story to tell, and I hope that insurance will be added to the list of progress that has been made so far in this area.
Na temat finansów można wypowiedzieć się bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że ubezpieczenia zostaną dodane do listy osiągnięć, jakie w tej dziedzinie dotychczas się dokonały.
A well told promise is like a pebble being pulled back in a slingshot and propels you forward through the story to the end.
Dobrze wypowiedziana obietnica jest jak kamień naciągany w procy wprawiający nas w ruch poprzez całą historię, aż do samego końca.
Secondly, we need to dare to tell the truth about what is happening to us.
Po drugie musimy zdobyć się na odwagę i dostrzec co się nam tak naprawdę przytrafia.
Thing is, in science, you basically have to tell the funding agencies what you're going to discover before they'll give you the money.
Naukowcy na lądzie używają tej techniki od lat, my tylko użyliśmy koloru, którego zwierzęta nie widzą, a następnie kamery, która go dostrzeże.
In Germany, they made one small change without checking with me -- nor did they have to, because it was done through agencies -- but see if you can tell the difference.
W Niemczech, wprowadzono pewną małą zmianę bez konsultacji ze mną -- wcale nie musieli, ponieważ zajęły się tym agencje reklamowe -- ale spójrzcie czy możecie dostrzec różnicę.
I can only repeat what the Commission President has already told you, that this will be handed over to the new Commission.
Mogę tylko powtórzyć to, co powiedział przewodniczący Komisji, a mianowicie, że zadanie to zostanie powierzone nowej Komisji.
I would also like to take this opportunity to tell you that it is a great honour for me to have this responsibility, which has been entrusted to me by the President of the Republic.
Korzystając z okazji powiem jeszcze, że to wielki zaszczyt sprawować tę funkcję powierzoną mi przez prezydenta Republiki.
(Laughter) And one man would tell the stories of his father by using a platform called Twitter to communicate the excrement his father would gesticulate.
Tajwańskie studio produkcyjne interpretowało amerykańską politykę w 3D (Śmiech) Jeden człowiek opowiadał poprzez Twitter historię swojego ojca i wypowiadanych przez niego bzdur.
SS: Aimee and I thought we'd just talk a little bit, and I wanted her to tell all of you what makes her a distinctive athlete.
Opowiedz nam, co wyróżnia cię jako sportowca.
Well now, how are we going to tell the good memes from the bad memes?
Teraz, jak zamierzamy odróżniać dobre memy od złych?
odróżniać coś od czegoś
Because the categories tell me how to tell them apart.
Kategoryzacja ułatwia odróżnianie.
to tell (also: to prompt, to suggest)
He is there 100 percent, but not commanding, not telling what to do.
Jest tam w stu procentach, ale nie rozkazuje, nie mówi, co robić.
to tell (also: to say)
volume_up
nagadać {pf. v.}
Common sense tells us that if cotton production is prosperous it does not require any support.
Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że jeśli uprawa bawełny dobrze prosperuje, nie wymaga żadnego wsparcia.
Tak podpowiada nam zdrowy rozsądek.
What reason tells us today is that free trade is necessary, but it is equally necessary to protect our social and cultural assets.
Rozum nam dzisiaj podpowiada, że wolny handel jest konieczny, ale równie konieczna jest ochrona naszego społecznego i kulturowego dobytku.
to tell (also: to bid, to force)
And he's also hearing our instructions when we tell him to do things.
Możemy badać różne rzeczy, kazać mu wykonywać polecenia.
So please go back home, tell your kids to play more games, because that's what I need.
Więc jak wrócicie do domu, każcie dzieciom częściej grać w gry komputerowe, ponieważ właśnie tego potrzebuję.
In this case, we have two choices: the first is to tell our citizens to stay at home, because we always have the best legal systems at home.
W tym wypadku mamy dwojaki wybór: możemy kazać naszym obywatelom zostać w domu, ponieważ w domu mamy zawsze najlepszy system prawny.

Similar translations for "tell me more" in Polish

to tell verb
me pronoun
Polish
more adjective
more adverb
more determiner
Polish
many adverb
many pronoun

Context sentences for "tell me more" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCan you tell me more about the invalid click activity you detected?
Czy mogę dowiedzieć się więcej o wykrytej działalności związanej z nieprawidłowymi kliknięciami?
EnglishCan you tell me more about this relation?
Czy mogę uzyskać więcej informacji na temat tego powiązania?
EnglishCan you tell me more about what you said earlier in connection with what Mr Zapatero meant by solidarity?
Czy może mi pan podać więcej informacji o swojej wcześniejszej wypowiedzi na temat tego, co pan Zapatero rozumie przez "solidarność”?
EnglishAnd I remember my very first patient in that series continued to tell me more history during what was meant to be the physical exam visit.
I pamiętam, że mój pierwszy pacjent w tej serii kontynuował opowiadanie mi historii podczas części przewidzianej na badanie fizykalne.