"tell me what you" translation into Polish

EN

"tell me what you" in Polish

See the example sentences for the use of "tell me what you" in context.

Similar translations for "tell me what you" in Polish

to tell verb
me pronoun
Polish
what pronoun
what interjection
Polish
you noun
Polish
you pronoun

Context sentences for "tell me what you" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo please just tell me what you want me to do.
Proszę mi tylko powiedzieć, jakich konkretnych działań państwo ode mnie oczekują .
EnglishLook at the study, tell me what you think."
" Podadzą mi informację i lepiej zadbamy o pacjenta.
EnglishYou're entitled to tell me what you know.
Jesteś upoważniony do powiedzenia mi co wiesz.
EnglishCan you tell me what you were doing in there?
EnglishNow tell me what you saw.
EnglishYou're the demographic that my client is interested in, so you'd actually be doing me a favor if you drove it around for a couple hours, and tell me what you thought.
Jesteś w tej grupie wiekowej, jaką interesuje się mój klient, więc zrobiłbyś mi przysługę jeśli pojeździłbyś nim przez parę godzin i powiedział mi co sądzisz.

Other dictionary words

English
  • tell me what you

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.