"tell me where" translation into Polish

EN

"tell me where" in Polish

See the example sentences for the use of "tell me where" in context.

Similar translations for "tell me where" in Polish

to tell verb
me pronoun
Polish
where adverb
where pronoun

Context sentences for "tell me where" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow I'm going to count to 1 0... and you're going to tell me where the crystal is.
Skoro, jak zwykle zawiodła dyplomacja zamierzam teraz liczyć do 10... i ty mi powiesz gdzie jest kryształ.
EnglishTell me, where else in EU legislation do we have measures that encourage resource efficiency?
Proszę mi powiedzieć, gdzie w ustawodawstwie UE znaleźć można środki zachęcające do wydajnego korzystania z zasobów?
EnglishNo one in the village would tell me where Hyun-Sook was, because the grandmother had always hidden her from Westerners.
Nikt w wiosce nie potrafił powiedzieć, gdzie jest Hyun Sook, bo jej babcia ukrywała ją przed ludźmi z Zachodu.
EnglishWill you tell me where we're having dinner tonight?
EnglishYou tell me where she contradicts that.
EnglishI would like Baroness Ashton to tell me where she can offer consular assistance, as this is not always offered.
Chciałbym, aby pani baronessa Ashton powiedziała mi, w jakich przypadkach można zaoferować pomoc konsularną, gdyż nie zawsze jest ona oferowana.
EnglishTell me where this sewer pipe leads?
EnglishShe, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou hast borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.
A ona mniemając, że był ogrodnik, rzekła mu: Panie
EnglishThey tell me where to go.

Other dictionary words

English
  • tell me where

Moreover, bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.