"tell people" translation into Polish

EN

"tell people" in Polish

See the example sentences for the use of "tell people" in context.

Context sentences for "tell people" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we tell other people, "Do this, do this, do this," until this thing comes alive.
Mówimy innym ludziom, "Zrób to, zrób to, zrób tamto", do czasu urzeczywistnienia.
EnglishAnd he'd tell you, "Well most people say thrived, but some people say throve."
" A on by powiedział "Cóż, większość ludzi mówi "kwitnąć", ale niektórzy mówią "kwiść".
EnglishPlease do not tell people that the economic stimulus package corresponds to 1.5% of GDP.
Proszę nie mówić ludziom, że pakiet stymulacji gospodarczej odpowiada 1,5% PKB.
EnglishIt is often easier to tell other people what to do than to produce results oneself.
Często łatwiej mówić innym, co mają robić niż samemu pokazać rezultaty swego działania.
EnglishBecause why would you have to tell people that something was actually hot?
Bo jak inaczej wytłumaczyć, że musi się mówić ludziom, że coś jest faktycznie gorące?
EnglishIf people tell us something that does not suit us, we say they are lying.
Gdyby ludzie powiedzieli nam coś, co nam nie odpowiada, powiedzielibyśmy, że kłamią.
EnglishWe should therefore stop this awful campaign and tell the people of Ireland the truth.
Powinniśmy zatem zatrzymać tę wstrętną kampanię i powiedzieć prawdę obywatelom Irlandii.
English(Laughter) Or they tell you, "Are these people all dead?"
Nie ma cie kolorów we Francji?" ~~~ (Śmiech) Albo: "Czy ci wszyscy ludzie są martwi?"
EnglishI should be able to tell the people who elected me what is happening with the money.
Powinienem być w stanie powiedzieć ludziom, którzy mnie wybrali, co dzieje się z pieniędzmi.
EnglishAnd when people tell me, "Who's going to teach the teachers to teach the kids?"
Ludzie pytają: „A kto wyszkoli nauczycieli, by nauczyli dzieci?”
EnglishAnd I always tell people that I don't want to show up looking like a scientist.
Zawsze mówię ludziom, że nie chcę pokazywać się jako naukowiec.
EnglishSo today, I'm going to tell you about some people who didn't move out of their neighborhoods.
Chcę wam dziś opowiedzieć historię osób, które nie wyprowadziły się ze swojej okolicy.
EnglishPeople tell me their lives, their memories, their aspirations, and I create a mindscape.
Ludzie opowiadają mi historię swojego życia, wspomnienia i aspiracje a ja tworzę mapę myśli.
EnglishSome people tell me to do it; I think, well, that's not really proper, you know, these days.
Ludziom się to podoba, ale teraz już chyba nie wypada tego obchodzić.
EnglishYou never tell people that you are going to hit them in the pocket.
Nigdy nie mówi się obywatelom o zamiarze uderzenia ich po kieszeniach.
EnglishOK, the first question: What do they tell us about why people do things?
Ok, pierwsze pytanie: Co mówią nam o tym, czemu ludzie działają?
English(Laughter) NA: But it just helps tell that some people are change agents in the society.
Ale to pomaga powiedzieć, że niektórzy ludzie są pośrednikami zmian zachodzących w społeczeństwie.
EnglishAlways tell people who are caring for you or treating you that you require insulin.
Osoby opiekujące się pacjentem powinny być poinformowane o konieczności stosowania insuliny prze pacjenta.
EnglishSo if I have a terrific experience and I tweet it, or I tell five people standing next to me, news travels.
Jeśli przeżyjemy coś wspaniałego, dzielimy się, mówimy znajomym, wieść się niesie.
EnglishAlways tell people who are caring for you or treating you that you require insulin.
Osoby opiekujące się pacjentem powinny być poinformowane o konieczności stosowania insuliny przez pacjenta.

Other dictionary words

English
  • tell people

More translations in the English-Swahili dictionary.