"tell us that" translation into Polish

EN

"tell us that" in Polish

See the example sentences for the use of "tell us that" in context.

Similar translations for "tell us that" in Polish

to tell verb
us pronoun
Polish
US noun
Polish
that conjunction
that pronoun

Context sentences for "tell us that" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey tell us about our world in a lot of different ways, and particularly the ocean.
Opowiadają nam o świecie na wiele różnych sposobów, a w szczególności o oceanie.
EnglishMr Schulz should not try and tell us that he alone advocates social Europe.
Pan Schulz nie powinien wmawiać nam, że jako jedyny przemawia za społeczną Europą.
EnglishI wonder about the usefulness of such calculations - what will they actually tell us?
Zastanawiam się nad przydatnością takich wyliczeń - co one nam właściwie powiedzą?
EnglishSometimes a science will tell something about ourselves, it'll tell us who we are.
Czasami nauka powie nam coś o nas samych, odpowie na pytanie kim jesteśmy.
EnglishYou always tell us: 'it is important, we must coordinate, I am going to coordinate ...'.
Zawsze mówi nam pani: "to ważne, musimy koordynować, zamierzam koordynować...”.
EnglishWe put warnings on coffee cups to tell us that the contents may be hot.
Daje się ostrzeżenia na kubkach do kawy, mówiące, że ich zawartość może sparzyć.
EnglishTell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
Uwaga: wszelkie wyniki uzyskane za pomocą funkcji Rozwiąż należy zweryfikować.
EnglishYou tell us that it is because the Council has decided, and the governments have decided.
Mówi nam pan, że to dlatego, że tak zadecydowała Rada, i że zadecydowały rządy.
EnglishDo not come and tell us that this is complicated, because the projects are ready.
Nie przychodźcie i nie mówcie, że to zawiłe, bo projekty są już gotowe.
EnglishCan you tell us what the position of the European Union will be in St Petersburg?
Czy może nam pan powiedzieć, jakie stanowisko zajmie Unia Europejska w Sankt Petersburgu?
EnglishTell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
Jeżeli używasz komputera Macintosh, klikając linki, naciśnij klawisz Command.
EnglishTell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
Operatory wyszukiwania umożliwiają znalezienie dokładnie tego, czego szukasz.
EnglishTell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
Więcej informacji na temat korzystania z nich znajdziesz w naszych Centrach pomocy.
EnglishTell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
Przykłady reklam w poszczególnych rozmiarach są dostępne na stronie Formaty reklam.
EnglishTell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
Będą jednak mogły wyświetlać raporty związane z Adwords, takie jak Analiza AdWords.
EnglishNow, Mr Kamall, I suppose you are going to tell us about fishermen in London?
Teraz pan poseł Kamall chyba chce opowiedzieć nam o rybakach w Londynie?
EnglishDoes that tell us that the others should not have been exporting at all?
Czy mamy rozumieć, że pozostałe gospodarstwa nie prowadzą działalności eksportowej?
EnglishTell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
Wybierz inny.Zapoznaj się z zamieszczoną powyżej sekcją wymagań dotyczących obrazów.
EnglishTell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
Jeśli mapa użytkownika przypuszczalnie narusza zasady, zgłoś ją jako nieodpowiednią.
EnglishIf people tell us something that does not suit us, we say they are lying.
Gdyby ludzie powiedzieli nam coś, co nam nie odpowiada, powiedzielibyśmy, że kłamią.

Other dictionary words

English
  • tell us that

In the English-Greek dictionary you will find more translations.