"tell us where" translation into Polish

EN

"tell us where" in Polish

See the example sentences for the use of "tell us where" in context.

Similar translations for "tell us where" in Polish

to tell verb
us pronoun
Polish
US noun
Polish
where adverb
where pronoun

Context sentences for "tell us where" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo wonder he didn't want to tell us where he was going tonight.
Nic dziwnego, że nie chciał nam powiedzieć gdzie wychodzi.
EnglishI therefore ask one thing of you, Baroness Ashton: tell us where, in the case of Tunisia, Europe has invested its money.
Dlatego chciałbym Panią prosić o jedno: proszę nam powiedzieć, gdzie w przypadku Tunezji Europa zainwestowała swoje pieniądze.
EnglishTell us where we're going wrong.
EnglishHowever, absolute amounts and values alone do not tell us where the urgent problems are hidden and where the situation is under control.
Jednak same bezwzględne kwoty i wartości nie sygnalizują nam, gdzie kryją się pilne problemy, a gdzie sytuacja jest pod kontrolą.
EnglishJust tell us where he is.
EnglishAnd so for animals that come to the surface to breathe, such as this elephant seal, it's an opportunity to send data back to shore and tell us where exactly it is in the ocean.
Wypływając na powierzchnię by zaczerpnąć powietrza, zwierzęta takie jak foki umożliwiają przesłanie danych na brzeg i określenie swojej pozycji.
EnglishWe set up a website and asked the crowd, "If you see an AED, please submit it, tell us where it is, tell us when it's open," since sometimes in office hours sometimes it's closed, of course.
Na stronie internetowej poprosiliśmy, "Jeśli zobaczysz defibrylator AED, zaznacz gdzie się znajduje, powiedz, kiedy można go użyć", bo może być niedostępny w godzinach przyjęć.

Other dictionary words

English
  • tell us where

Translations into more languages in the bab.la Arabic-English dictionary.