"tell you about" translation into Polish

EN

"tell you about" in Polish

See the example sentences for the use of "tell you about" in context.

Context sentences for "tell you about" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst of all, I would like to tell you about the difficult situation in Poland.
Na początek chciałbym państwa poinformować o trudnej sytuacji w Polsce.
EnglishThe name of the show is based on this story that I have to tell you about my mother.
Tytuł przedstawienia opiera się na historii, którą muszę wam opowiedzieć, o mojej matce.
EnglishSo, I want to tell you about a tragic problem and a breakthrough technology.
Chcę wam opowiedzieć o poważnym problemie i o przełomie technologicznym.
EnglishNow, notice, something interesting -- Well, I should tell you about the Supreme Court first.
Zwróćcie uwagę na coś interesującego -- ale najpierw powiem o Sądzie Najwyższym.
EnglishAnd I started working on this project -- oh, I have to tell you about this real quick.
I zacząłem prace nad tym projektem. ~~~ Muszę wam to szybko opowiedzieć.
EnglishAnd so, what I'd like to do now is to tell you about what we've learned in those journeys.
Chciałbym wam teraz opowiedzieć o tym, czego się nauczyliśmy się podczas tych wypraw.
EnglishAnd to do that, I'll tell you about how the brain deals with sensory input.
W tym celu opowiem o tym, jak mózg radzi sobie z wejściem czuciowym.
EnglishThe things I can tell you about it: it's universal; we all have it.
Mogę wam powiedzieć na ten temat, że jest to uniwersalne – wszyscy to mamy.
EnglishSo today, I'm going to tell you about some people who didn't move out of their neighborhoods.
Chcę wam dziś opowiedzieć historię osób, które nie wyprowadziły się ze swojej okolicy.
EnglishHere is the universe that we tell you about, versus the universe that really exists.
Oto wszechświat o którym opowiadamy w porównaniu do prawdziwego.
EnglishEach kind of insulin comes with another patient information leaflet to tell you about it.
Do każdego rodzaju insuliny dołączona jest inna ulotka dla pacjenta.
EnglishI'd like to tell you about one such child, whose story was also covered by ABC News.
Opowiem wam o dziecku, którego historię pokazała też ABC News.
EnglishThere are some interesting theories that, if I had time, I would tell you about.
Są pewne interesujące teorie, ale nie mamy na to czasu.
EnglishBut can I tell you about some practical examples of consumer problems that come to my office.
Ale pozwolę sobie podać przykłady problemów konsumenckich, które są zgłaszane do mojego biura.
EnglishI would like to tell you about an example of this close to us here in Europe.
Podam przykład z naszego bliskiego otoczenia w Europie.
EnglishLadies and gentlemen, I do not stand here today to tell you about the glory of weapons.
Panie i panowie, Nie stoję przed wami, aby wychwalać broń.
EnglishAnd so I want to tell you about that first, and then go on into where I think love is going.
Później przejdę do przemyśleń, w jakim kierunku zmierza miłość.
EnglishI'm going to tell you about one of the world's largest problems and how it can be solved.
Zamierzam wam opowiedzieć o jednym z największych problemów ludzkości i o tym jak można go rozwiązać.
English(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, let me simply tell you about a personal experience.
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym opowiedzieć o moich doświadczeniach.
EnglishIn this case, because the experiment I'm going to tell you about uses them, these are Monet prints.
W tym wypadku, ponieważ eksperyment o którym chcę powiedzieć, używa ich są to reprodukcje Moneta.

Other dictionary words

English
  • tell you about

Moreover, bab.la provides the English-Japanese dictionary for more translations.