"tell you now" translation into Polish

EN

"tell you now" in Polish

See the example sentences for the use of "tell you now" in context.

Context sentences for "tell you now" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd in case I don't tell you in your dreams I'll tell you now
I na wypadek gdybym nie powiedział ci tego we śnie, powiem ci to teraz.
EnglishWell, I should tell you now what happened one night when all of the sensors stopped working.
Cóż, powinienem wam powiedzieć, co stało się pewnej nocy, gdy wszystkie czujniki przestały działać.
EnglishHonourable Member, I cannot tell you now precisely what the timetable will be for these negotiations that are taking place.
Szanowny panie pośle! Nie jestem teraz w stanie powiedzieć panu, jaki będzie szczegółowy harmonogram prowadzonych obecnie negocjacji.
EnglishLet me tell you now.
EnglishConcerning the previous debate, I can tell you now that Switzerland also intends to issue a request to join in the cultural programme.
W odniesieniu do poprzedniej debaty mogę teraz powiedzieć Państwu, że Szwajcaria również zamierza złożyć wniosek o udział programie kulturalnym.
EnglishAnd I'll tell you now, that East Asianers, people from East Asia, are far more knowledgeable about the West than the West is about East Asia.
Dziś, największy obszar ekonomiczny na świecie. ~~~ Twierdzę, że mieszkańcy Azji Wschodniej wiedzą dużo więcej o Zachodzie, niż Zachód wie o Azji Wschodniej.
EnglishI can tell you now that, now more than ever, the European Union is seen outside Europe as a positive and decisive player, a player with enormous influence on the world stage.
Mogę teraz silniej niż zwykle podkreślić, że Unia Europejska jest poza Europą postrzegana jako pozytywny i zdecydowany podmiot, który posiada ogromny wpływ na arenie międzynarodowej.

Other dictionary words

English
  • tell you now

In the Norwegian-English dictionary you will find more translations.