"tell you to" translation into Polish

EN

"tell you to" in Polish

See the example sentences for the use of "tell you to" in context.

Similar translations for "tell you to" in Polish

to tell verb
you noun
Polish
you pronoun
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "tell you to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey should tell you anything you need to do for the safe use of this medicine.
Przeszkolone osoby powiedzą pacjentowi, jak bezpiecznie stosować opisywany produkt.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix25 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix25 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix50 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix50 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog BASAL as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog BASAL oraz szybko działających insulin.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog Basal as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog Basal oraz szybko działających insulin.
EnglishIf the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
Jeżeli czarne przepowiednie się sprawdzą, to cynicy powiedzą: a nie mówiliśmy?
EnglishI tell you, as surely as you sit here now, what you did will harm your reputation.
Mówię wam, tak jak tu siedzicie, że to, co zrobiliście, zaszkodzi waszej reputacji.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog Mix50 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog Mix50 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishAnd let me tell you right now, it's fine that we would all be very happy with speech.
I pozwolę sobie stwierdzić, że to dobrze, że cieszylibyśmy się ze słyszenia mowy.
EnglishGoing to educational conferences to tell you anything about the future is solemn.
Wyjazd na konferencję naukową, gdzie mówi się o przyszłości jest podniosłe.
EnglishI do not have to tell you that sometimes you do not get the answer to the question.
Nie muszę państwa informować, że nie zawsze otrzymujemy odpowiedź na nasze pytanie.
EnglishThe label on the carton will tell you how many tablets you should take and when.
Na etykiecie na kartoniku podane są zalecenia, jaką ilość leku i kiedy należy stosować.
EnglishThese instructions also tell you how to prepare the Extavia solution for injection.
W instrukcji znajduje się również opis sporządzenia roztworu do wstrzykiwań.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog Mix25 as well as a longer -acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog Mix25 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishI would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
Pragnę powiedzieć, iż nie ma podstawy prawnej unijnej polityki sportowej.
EnglishYet I have to tell you, Commissioner, that I was rather shocked by your words.
Muszę panu jednak powiedzieć, panie komisarzu, że jestem zaskoczony pańskimi słowami.
EnglishBut I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.
Ale chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog KwikPen as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog KwikPen oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishI have visited those institutions myself and I can tell you they are working very well.
Sama odwiedziłam te instytucje i mogę państwu powiedzieć, że świetnie działają.

Other dictionary words

English
  • tell you to

In the English-Vietnamese dictionary you will find more translations.