"tell your doctor if" translation into Polish

EN

"tell your doctor if" in Polish

See the example sentences for the use of "tell your doctor if" in context.

Context sentences for "tell your doctor if" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou should tell your doctor immediately if you experience any of these symptoms.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.
EnglishTell your doctor or pharmacist if you are pregnant or think you may be pregnant.
Należy poinformowac lekarza lub farmaceutę o istnieniu ciąży lub o podejrzeniu ciąży.
EnglishIf you experience a reaction like this, you should tell your doctor immediately.
Jeśli u pacjenta wystąpi taka reakcja, należy natychmiast o tym poinformować lekarza.
EnglishEspecially tell your doctor if you are taking medicines for Parkinson's disease.
Jest to szczególnie wa ne w przypadku leków przeciwko chorobie Parkinsona.
EnglishYou should tell your doctor before vaccination if you have a poor immune response
Należy poinformować lekarza przed szczepieniem, jeśli występuje osłabienie odporności
EnglishEspecially tell your doctor if you are taking medicines for Parkinson's disease.
Jest to szczególnie ważne w przypadku leków przeciwko chorobie Parkinsona.
EnglishTell your doctor immediately if you are pregnant or intend to become pregnant.
Należy natychmiast powiadomić lekarza o ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę.
EnglishBe sure to tell your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant.
Koniecznie należy poinformować lekarza o istniejącej lub planowanej ciąży.
EnglishBefore receiving a vaccination tell your doctor that you are using Protopic.
Przed szczepieniem należy poinformować lekarza o stosowaniu maści Protopic.
EnglishTell your doctor about any of the following side effects as soon as possible:
Należy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących działaniach niepożądanych:
EnglishYou should tell your doctor promptly about these or any other symptoms.
Należy natychmiast poinformować lekarza prowadzącego o tych lub innych objawach.
EnglishAlways tell your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant.
Należy zawsze poinformować lekarza prowadzącego o ciąży lub planach zajścia w ciążę.
EnglishYou must tell your doctor if you think that you are (or might become) pregnant.
Ciąża i karmienie piersią Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży.
EnglishIf you are taking a treatment against parasite infection, please tell your doctor.
O fakcie przyjmowania leków przeciwpasożytniczych pacjent powinien poinformować lekarza.
EnglishIf you are taking a treatment against parasite infection, please tell your doctor.
Jeśli pacjent otrzymuje leczenie przeciwpasożytnicze, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
EnglishTell your doctor or pharmacist about all the medicines you take or have recently taken.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio.
EnglishIf you have had or are going to have radiation therapy, please tell your doctor.
Pacjenci, którzy byli lub będą poddawani radioterapii, powinni poinformować o tym lekarza.
EnglishTell your doctor immediately if you notice any symptoms of infection.
Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy objawy infekcji.
EnglishBefore receiving a vaccination tell your doctor that you are using Protopy.
Przed szczepieniem należy poinformować lekarza o stosowaniu maści Protopy.
EnglishIt is especially important that you tell your doctor or pharmacist if you are taking:
Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent przyjmuje:

Other dictionary words

English
  • tell your doctor if

Translations into more languages in the bab.la Greek-English dictionary.