EN telling
volume_up
{noun}

Storytelling -- (Laughter) is joke telling.
Opowiadanie historii (Śmiech) to opowiadanie dowcipu.
Governments aren't very good at telling stories.
Rządom nie wychodzi opowiadanie historii.
Information that we copy from person to person, by imitation, by language, by talking, by telling stories, by wearing clothes, by doing things.
Informacja, która jest kopiowana między ludźmi przez naśladowanie, język, rozmowę, opowiadanie historii, noszenie ubrań, robienie różnych rzeczy.

Context sentences for "telling" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDoctors back then were routinely telling men the importance of pleasuring their wives.
Ówcześni lekarze nieustannie pouczali mężczyzn o wadze dostarczania żonom rozkoszy.
EnglishThey will certainly be telling us something of their experiences in Mumbai last December.
Z pewnością opowiedzą nam o swoich przeżyciach w Bombaju w grudnia zeszłego roku.
EnglishAnd it wasn't doctors telling us this; it was actual villagers that we were staying with.
I nie mówili nam tego lekarze, tylko sami mieszkańcy wsi, którzy nas przyjmowali.
EnglishAnd this is why I'm telling you this: Civil society rose to the occasion.
I właśnie dlatego mówię, że społeczeństwo obywatelskie skorzystało z okazji.
EnglishHe said, "Everything I've been telling you for the last 20 years, forget about it.
Powiedział "Zapomnijcie o wszystkim, co mówiłem przez ostatnie 20 lat.
EnglishNow, everything I've been telling you, I admit, is pretty disheartening.
Wszystko, co powiedziałem, jest przygnębiające. ~~~ Ale są też dobre strony.
EnglishWhat exactly are you telling them, in terms of what they are permitted or forbidden to do?
Co dokładnie im pan mówi, w zakresie tego, co jest im dozwolone a co zakazane?
EnglishAnd I'm telling you, either cut this out or we got a serious problem.
I mówię ci: albo dasz spokój tym bzdurom, albo będziemy mieli poważny problem.
EnglishThis is fortune telling and not research, and certainly not policy making.
To wróżbiarstwo, a nie badania, a już z pewnością nie kreowanie polityki.
EnglishThis is, after all, the issue but it is not what you are telling me about.
To o nią chodzi, ale Państwo o tym nie mówią. Panie Komisarzu, Panowie Członkowie Rady!
EnglishThe operators in question are, in fact, telling us this themselves.
W rzeczywistości dokładnie to powtarzają podmioty, o których mowa: "Tak, dobrze.
EnglishNow why am I telling you this story, and what does this have to do with the future of health?
Dlaczego opowiadam wam tą historię i co to ma wspólnego z przyszłością zdrowia?
EnglishI am telling you this so that you will know that we made the right decision.
Mówię panu o tym, żeby pan wiedział, iż podjęliśmy właściwą decyzję.
EnglishYou only have to listen to what the indefectible supporters of this tax have been telling us.
Wystarczy, że posłucha pan, co mówią nam zdecydowani zwolennicy tego podatku.
EnglishIf they continue at this pace, there's absolutely no telling where they might wind up.
Jeśli będą kontynuować w tym tempie, nie da się zupełnie przewidzieć, gdzie mogą skończyć.
EnglishEpidemiologists and doctors have been very good about telling us about protecting our skin.
Epidemiolodzy i lekarze spisują się dobrze w mówieniu nam o ochronie skóry.
EnglishThe Greek crisis is telling: it is Germany that has control and is imposing its demands.
Grecki kryzys świadczy o jednym: to Niemcy sprawują kontrolę i narzucają swoje wymagania.
EnglishMany people on the other side of the House are telling us that this is a good thing.
Wiele osób reprezentujących w tej Izbie opcję odmienną od mojej przekonuje nas, że to dobrze.
EnglishWould you mind telling us what the Fed asked for the European bank rescue packages?
Może powiedzą nam Państwo, ile Fed zażyczył sobie za pakiety ratunkowe dla banków europejskich?
EnglishFirst thing that you do is you select a star in the night sky, if you're telling time at night.
Krok pierwszy: jeśli chcemy poznać godzinę, należy wybrać gwiazdę na nocnym niebie.