"telling a story" translation into Polish

EN

"telling a story" in Polish

See the example sentences for the use of "telling a story" in context.

Context sentences for "telling a story" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's been a tough journey for me, traveling the world, telling my story in form of a book.
Jest to dla mnie trudna podróż, podróżuję po świecie, opowiadając swoją historię w formie książki.
EnglishI've been telling a story that has been so painful for me.
Opowiadam historię, która jest dla mnie bardzo bolesna.
EnglishWhen you're telling a story, have you constructed anticipation?
Opowiadając historię, budowaliście oczekiwanie?
EnglishNow it's about you, the player, telling the story.
Teraz chodzi o Ciebie, muzyka, opowiadającego historię.
EnglishA friend came to see me last year -- and she doesn't mind me telling this story -- a friend came to see me last year and said, "Nigel, I've read your book.
Wszystkie moje związki się rozpadły. ~~~ Nie ma w moim życiu nic oprócz pracy.
EnglishI'd like to demonstrate what I mean by this by telling the story of the DVD, which is a technology which has done all of these.
Chciałbym zademonstrować co mam na myśli opowiadając historię DVD, technologii, która przeszła wszystkie te stadia.
EnglishWhat's the process of telling a story?
EnglishThe architecture is telling a story.
EnglishThe architecture is telling a story about how, even though she's the most powerful woman in the world at that time, there is the other, the architecture's bigger.
Architektura opowiada opowieść o tym, jak - mimo tego, że jest najpotężniejszą kobietą na świecie w tamtych czasach - jest coś jeszcze potężniejszego, architektura jest większa.
EnglishShe does it by telling a story to people who want to hear it. ~~~ By connecting a tribe of people who are desperate to be connected to each other. ~~~ By leading a movement and making change.
Osiągnęła to snując opowieść dla ludzi, którzy chcą jej wysłuchać, scalając ludzkie plemię, które desperacko pragnie takiego scalenia, przewodząc ruchowi, dokonując zmian.
EnglishAnd you can't tell the story about pollinators -- bees, bats, hummingbirds, butterflies -- without telling the story about the invention of flowers and how they co-evolved over 50 million years.
Nie da się opowiedzieć o zwierzętach zapylających, o pszczołach, nietoperzach, kolibrach, motylach bez opowiedzenia o powstaniu kwiatów o ich ewolucji współzależnej przez 50 milionów lat.

Other dictionary words

English
  • telling a story

Even more translations in the English-Polish dictionary by bab.la.