"telling me" translation into Polish

EN

"telling me" in Polish

See the example sentences for the use of "telling me" in context.

Context sentences for "telling me" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is no point in telling me that Joaquín Almunia did not say what he did.
Proszę mi nie mówić, że Joaquín Almunia nie powiedział tego, co powiedział.
EnglishThis is, after all, the issue but it is not what you are telling me about.
To o nią chodzi, ale Państwo o tym nie mówią. Panie Komisarzu, Panowie Członkowie Rady!
EnglishMy cholesterol went down, I lost weight, my wife stopped telling me that I looked pregnant.
Cholesterol spadł, schudłem, żona już nie mówi, że wyglądam jak w ciąży.
EnglishProfessionals everywhere are telling me that they are concerned about the rise in oil prices.
Przedstawiciele zawodu w całej Europie mówią mi, że są zaniepokojeni wzrostem cen ropy.
EnglishSo you're telling me that it's not your merit as a lawyer... that's advancing your career?
A więc mówisz mi że to nie dzięki temu że jesteś prawnikiem... twoja kariera tak się rozwija?
EnglishWh -- what -- what are you telling me... that you remember because you were there?
Co... co ty mi mówisz, że pamiętasz, ponieważ tam byłaś?
EnglishAnd then, telling me this story, Frankie said, "You know ... God, drugs really make you stupid."
Opowiadając tę historię Frankie rzekł: "Boże, wiesz co, narkotyki naprawdę Cię ogłupiają."
EnglishAnd he was telling me that really, we ought to try and eradicate these things.
Mówił mi, że powinniśmy spróbować się ich pozbyć.
EnglishWe were having lunch and he was telling me about when he was in jail in Bali for a drug injection.
W czasie lanczu opowiadał mi jak był w więzieniu w Bali - trafił tam za wstrzyknięcie narkotyku.
EnglishHow could it not have sunk in when they'd been telling me?
Jak mogłam nie zwrócić na to uwagi, kiedy mi o tym opowiadali?
EnglishHey, you remember that Simple Plan video shoot you were telling me about?
Mówiłeś, że Simple Plan kręci tu gdzieś wideo.
EnglishAnd I'm watching your faces, because your faces are telling me something.
Patrzę na wasze twarze, ponieważ coś mi mówią.
EnglishThat's my father's letter to me, telling me to marry the woman I first married when I was 20.
To list od mojego ojca, który radził mi, żebym ożenił sie z kobietą, z którą się ożeniłem, gdy miałem 20 lat.
English. ~~~ And everybody was telling me it was a different world.
Ale od razu odwiedziłem 10 afgańskich prowincji i każdy powtarzał mi, że to jest całkiem inny świat.
EnglishAnd they were telling me all the things I had to do.
Mówili mi, co należy robić. ~~~ Mówili mi, co należy robić.
EnglishI had one telling me that this report is a danger to net neutrality.
Ja w jednej z takich wiadomości przeczytałem, że przedmiotowe sprawozdanie stanowi zagrożenie dla neutralności sieci.
EnglishAnd I said, "Are you telling me that I am the only woman to have pitched a deal in this office in a year?"
Powiedziałam "Chcesz mi powiedzieć, że jestem jedyną kobietą, która ubiła interes w tym biurze przez rok?"
EnglishTelling me you're going to be out there making a billion dollars a year -- that's not believable.
EnglishAnd for the next two hours, they all waited with me: taking turns, going up to their room, coming back, telling me jokes, distracting me.
Czekali ze mną przez 2 godziny, zmieniali się, opowiadali mi dowcipy, zabawiali mnie.
EnglishThe upside means that if you're telling me that you're going to be out there, five years out, making a million dollars a year -- hmm.
Pozytywne jest, kiedy mówisz, że za 5 lat, będziesz zarabiał milion dolarów rocznie. ~~~ Hmmm.

Other dictionary words

English
  • telling me

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.