"telling people" translation into Polish

EN

"telling people" in Polish

See the example sentences for the use of "telling people" in context.

Context sentences for "telling people" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
To mnie bardzo uderzyło, mówić tym ludziom, którzy byli tak doświadczeni.
EnglishAnd we kept telling the people in London that Linus Pauling's going to move on to DNA.
I nie przestawaliśmy mówić ludziom w Londynie że Linus Pauling zacznie zajmować się DNA.
EnglishIs it wise for this Parliament to start telling people what to eat, rather than providing them with information of what they are eating?
Czy rozsądne jest, aby Parlament zaczynał mówić obywatelom, co mają jeść, zamiast dostarczania im informacji o tym, co jedzą?
EnglishI mean, even the Scientologists know to start with a personality test before they start -- (Applause) -- telling people all about Xenu, the evil intergalactic overlord.
Nawet Scientolodzy wiedzą że najpierw trzeba zbadać komuś osobowość zanim zacznie się – (brawa) - mu opowiadać o Xenu - złym, inter-galaktycznym super-władcy.
EnglishThe salami-slicing approach of not telling the people the truth, although you know that you will have to pay in your own interest, is just as damaging to confidence.
Taktyka salami polegająca na tym, że nie mówi się ludziom prawdy, wiedząc zarazem, iż we własnym interesie trzeba będzie zapłacić, nadszarpuje zaufanie w takim samym stopniu.
English. - Mr President, I spend a lot of my time in this Parliament telling people that I am not Mr Karim and that I am, in fact, Mr Kamall.
w imieniu sprawozdawcy. - Panie przewodniczący! Poświęcam dużo czasu w tym Parlamencie na informowanie innych, że nie jestem panem posłem Karimem, ale w rzeczywistości jestem posłem Kamallem.
EnglishAnd telling people they’re going to die is too scary to think about, or, they’re going to get emphysema or heart attack is too scary, and so they don’t want to think about it, so they don’t.
Mówienie ludziom, że umrą jest zbyt straszne by o tym myśleć, albo, że będą mieli rozedmę płuc, czy zawał serca jest zbyt straszne i nie chcą o tym myśleć, więc nie myślą.
EnglishShe does it by telling a story to people who want to hear it. ~~~ By connecting a tribe of people who are desperate to be connected to each other. ~~~ By leading a movement and making change.
Osiągnęła to snując opowieść dla ludzi, którzy chcą jej wysłuchać, scalając ludzkie plemię, które desperacko pragnie takiego scalenia, przewodząc ruchowi, dokonując zmian.

Other dictionary words

English
  • telling people

Have a look at the English-Danish dictionary by bab.la.